Bez jednoznacznego kierunku

Powrót

Wtorek, 17 marca 2015 r.

Kursy walut z godziny: 9:52

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1322

  4,1468

 • CHF/PLN

  3,8801

  3,8939

 • GBP/PLN

  5,7551

  5,7947

 • USD/PLN

  3,8981

  3,9169

 • DKK/PLN

  0,5515

  0,5557

 • SEK/PLN

  0,4491

  0,4529

 • NOK/PLN

  0,4700

  0,4709

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Bez jednoznacznego kierunku


Złoty miał wczoraj lepszy dzień. EUR/PLN spadł w okolice 4,1200, jednak dzisiaj rano odbija w górę i jesteśmy już powyżej 4,1300. EUR/PLN na razie nie obiera jednoznacznego kierunku. Kurs od 10 marca waha się w przedziale 4,1150-4,1600. W Europie nic nowego się nie dzieje, a rynek może wyczekiwać konkretnych informacji z banków centralnych, czy dotyczących problemów politycznych. Jutro FED zdecyduje o stopach procentowych w USA i to może być wydarzenie, które nada całemu rynkowi jakiś kierunek. W dniu dzisiejszym prognozujemy dojście kursu do okolic 4,1420.
Mamy dzisiaj kilka istotnych danych na rynku. O 11 poznamy inflację konsumencką ze Strefy Euro oraz Indeks Instytutu ZEW. Dane mogą mieć wpływ na rynek, w szczególności na euro. Prognozy zapowiadają, że dane mogą być dobre, dlatego umocnienie euro może mieć miejsce.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


11:00 - Strefa Euro - Inflacja konsumencka, luty.
Inflacja bazowa HICP (r/r) - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,6%.
Inflacja HICP (r/r) - prognoza -0,3%, poprzedni odczyt -0,6%.
11:00 - Niemcy - Indeks instytutu ZEW, marzec - prognoza 58,2, poprzedni odczyt 53.
14:00 - Polska - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, luty.
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) - poprzedni odczyt 3942,8.
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - poprzedni odczyt 5572,7 tys.
Wynagrodzenie (r/r) - prognoza 3,2%, poprzedni odczyt 3,6%.
Zatrudnienie (r/r) - prognoza 1,3%, poprzedni odczyt 1,2%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.