Dzisiaj posiedzenie ECB

Powrót

Czwartek, 5 marca 2015 r.

Kursy walut z godziny: 10:50

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1325

  4,1515

 • CHF/PLN

  3,8751

  3,8819

 • GBP/PLN

  5,6902

  5,7299

 • USD/PLN

  3,7401

  3,7505

 • DKK/PLN

  0,5521

  0,5559

 • SEK/PLN

  0,4441

  0,4489

 • NOK/PLN

  0,4801

  0,4839

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Dzisiaj posiedzenie ECB


Najistotniejszym wydarzeniem dla złotego w dniu wczorajszym była decyzja RPP o cięciu stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych do poziomu 1,5%. Rynki w przeważającej mierze oczekiwały obniżki o 25 punktów bazowych jednakże część analityków prognozowała 50 pkt. Kurs złotego najpierw spadł, jednakże na konferencji po posiedzeniu RPP prezes Rady, Marek Belka, zakomunikował koniec cięć stóp. Na tą informację rynek zareagował umocnieniem naszej waluty. Obniżki stóp były spowodowane zbyt niska inflacją i reakcją na luzowanie ilościowe wprowadzone przez Europejski Bank Centralny. Luźna polityka pieniężna wdrażana przez ECB będzie sprzyjać w długiej perspektywie umocnieniu złotówki względem wspólnej waluty, jednak są jeszcze inne czynniki, które działają na niekorzyść złotego, przez co jego umocnienie nie jest takie pewne.
Dzisiaj przed godziną 14 zostanie ogłoszona decyzja ws. stóp w Eurolandzie, a później odbędzie się konferencja prezesa Mario Draghiego. Dane na temat inflacji w Strefie Euro w ostatnim miesiącu były zaskakująco dobre, więc spodziewamy się dzisiaj cieplejszych słów ze strony prezesa ECB.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


13:00 - Wlk. Brytania - Decyzja ws. stóp procentowych - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,5%.
13:30 - USA - Raport Challengera.
13:45 - Strefa Euro - Decyzja ECB ws. stóp procentowych, marzec - prognoza 0,05%, poprzedni odczyt 0,05%.
14:30 - Strefa Euro - Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB, marzec.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt - 0,9%.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (m/m), styczeń - prognoza 2,8%, poprzedni odczyt 3,7%.
16:00 - USA - Zamówienia w przemyśle (m/m), styczeń - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt -3,4%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.