Dzisiaj posiedzenie RPP

Powrót

Środa, 4 marca 2015 r.

Kursy walut z godziny: 10:37

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1643

  4,1720

 • CHF/PLN

  3,8760

  3,9069

 • GBP/PLN

  5,7451

  5,7700

 • USD/PLN

  3,7446

  3,7597

 • DKK/PLN

  0,5571

  0,5609

 • SEK/PLN

  0,4491

  0,4529

 • NOK/PLN

  0,4821

  0,4859

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Dzisiaj posiedzenie RPP


Dzisiaj RPP zaważy o losach złotego. Rynek prognozuje obniżkę o 25 punktów bazowych do poziomu 1,75%, jednak niektórzy prognozują nawet cięcie o 50 punktów. Złoty dziś od rana słabnie na rynku. USD/PLN wyszedł ponad 3,7500, a EUR/PLN powyżej 4,1700. Dlatego spodziewamy się, że to będą początki słabego złotego, o czym pisaliśmy już wielokrotnie w ostatnim czasie. Jeżeli RPP nie obniży dzisiaj stóp będzie to bardzo duże zaskoczenie dla rynku i prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest prawie niemożliwe. Sytuacja gospodarcza Polski nie jest najlepsza, polityka RPP dąży do słabego złotego, a poziomy, które widzieliśmy pod koniec lutego nie były oznaką słabości, ale siły złotego. Dzisiaj po południu poznamy decyzje i reakcja rynku może być silna.
Po południu mamy kilka danych z USA, dlatego wysoka zmienność na rynku na pewno wystąpi.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


? - Polska - Decyzja ws. stóp procentowych, marzec.
Stopa referencyjna - prognoza 1,75%, poprzedni odczyt 2,0%.
Stopa depozytowa - prognoza 0,75%, poprzedni odczyt 1,0%.
Stopa lombardowa - prognoza 2,75%, poprzedni odczyt 3,0%.
Stopa redyskontowa - prognoza 2,00%, poprzedni odczyt 2,25%.
14:15 - USA Raport ADP, luty - prognoza 220 tys., poprzedni odczyt 213 tys.
15:45 - USA - Indeks PMI dla usług, fin., luty - prognoza 57, poprzedni odczyt 54,2.
16:00 - USA - Raport ISM dla usług, luty.
Indeks aktywności biznesowej - prognoza 61,0, poprzedni odczyt 61,5.
Indeks ISM dla usług - prognoza 56,5, poprzedni odczyt 56,7.
16:00 - Kanada Decyzja BoC ws. stóp procentowych. marzec - prognoza 0,75%, poprzedni odczyt 0,75%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.