Dzisiaj banki centralne

Powrót

Wtorek, 24 lutego 2015 r.

Kursy walut z godziny: 10:10

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1651

  4,1845

 • CHF/PLN

  3,8800

  3,8895

 • GBP/PLN

  5,6801

  5,7000

 • USD/PLN

  3,6815

  3,6969

 • DKK/PLN

  0,5575

  0,5609

 • SEK/PLN

  0,4361

  0,4397

 • NOK/PLN

  0,4811

  0,4849

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Dzisiaj banki centralne


Od wczoraj mamy do czynienia z małą zmiennością. Rozpiętość wahań EUR/PLN wynosi ok 100 punktów, co jest nowością w porównaniu do tego, co widzieliśmy w ostatnim czasie. Po decyzji SNB na rynku wiedzieliśmy ogromną zmienność, a obecna sytuacja pokazuje, że rynek zaczyna się uspokajać. EUR/PLN dalej jest blisko wsparcia w okolicach 4,1650. Jednak każdy kolejny dołek na wykresie jest wyżej, niż poprzedni. Z technicznego punktu widzenia mamy większą szansę na wzrost wartości euro do złotego, jednak nie ma z rynku konkretnego impulsu, który by mógł osłabić złotego. Dzisiaj około godziny 16 swoje wystąpienie ma prezes FED Janet L. Yellen. Ostatnie informacje płynące z FED-u nie były korzystne dla dolara i spowodowały umocnienie złotego. Dlatego przed dzisiejszym wystąpieniem panuje niepewność. Jeżeli pani Yellen będzie rozwijała ostatnie informacje dotyczące powstrzymywania się przed podwyżką stóp procentowych w USA, to złoty może trochę zyskać. Wśród inwestorów pojawiają się też pozytywne nastroje, które mogą umocnić dolara, przez co zobaczymy spadek wartości złotego. My prognozujemy, że po konferencji prezesa FED dolar może się umocnić, a złoty osłabić. Prognozujemy, że podczas konferencji może paść kilka informacji dobrych dla rynku amerykańskiego, co od razu będzie impulsem do wzrostów na dolarze. Rynek ostatnio jest przesycony Grecją, dlatego nowe informacje mogą wprowadzić trochę świeżości.
Dzisiaj oprócz wystąpienia pani Yellen, na mównicy w Europie pokaże się prezes ECB. Mario Draghi prawdopodobnie będzie mówił w większości o Grecji. Reakcja rynku na jego słowa będzie zależała od tego, czy dowiemy się z wypowiedzi czegoś nowego, czy będzie to powielanie ogłoszonych już informacji.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


11:00 - Strefa Euro - Inflacja konsumencka, styczeń.
Inflacja bazowa HICP (r/r) - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,7%.
Inflacja HICP (r/r) styczeń -0,6% -0,2%
11:00 - Wlk. Brytania - Prezentacja raportu BoE nt. inflacji na forum Komisji Skarbu IV kw.
15:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi).
15:45 - USA - Indeks PMI dla usług, wst., luty - prognoza 54, poprzedni odczyt 54,2.
16:00 - USA - Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.