Nowe informacje o CHF

Powrót

Środa, 18 lutego 2015 r.

Kursy walut z godziny: 10:08

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1836

  4,1900

 • CHF/PLN

  3,9202

  3,9275

 • GBP/PLN

  5,6355

  5,6649

 • USD/PLN

  3,6661

  3,6829

 • DKK/PLN

  0,5603

  0,5639

 • SEK/PLN

  0,4373

  0,4409

 • NOK/PLN

  0,4861

  0,4895

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Nowe informacje o CHF


Nowe informacje napływają do nas z rynku na temat franka szwajcarskiego. Wczoraj wieczorem prezes SNB powiedział, że występuje groźba interwencji na rynku walutowym w celu przeciwdziałania umocnieniu CHF. Wspomniał również, że CHF jest nadal znacząco przewartościowany. Po tych wypowiedział frank zaczął tracić na wartości. CHF/PLN od godziny 19 rozpoczął spadek z 3,9550, a teraz jesteśmy w okolicach 3,9150 i jesteśmy niedaleko wsparcia 3,9100. Na razie nie udało się naruszyć tego poziomu wsparcia i bardzo ciężko będzie zejść poniżej, ponieważ zaczyna się nowy trend osłabienia złotego. EUR/PLN jest już powyżej 4,1900, a wyjście nad 4,2000 będzie wyraźnym sygnałem dalszego osłabienia złotego i to osłabienia globalnego, nie tylko do euro, ale również do innych walut, w tym do franka. CHF/PLN w tym tygodniu jednak może się utrzymywać pod poziomem 3,9400.
NOK/PLN mimo słabnącej ropy radzi sobie świetnie. Kurs waha się w okolicach 0,4900 i teraz nastąpi walka o przebicie tego poziomu, które nie będzie takie łatwe. 10 i 11 lutego kurs próbował już wychodzić ponad ten poziom, lecz zakończyło się to fiaskiem. Tendencja osłabiania złotego na rynku daje przewagę koronie norweskiej.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


10:30 - Wlk. Brytania - Stopa bezrobocia, grudzień - prognoza 5,8%, poprzedni odczyt 5,8%.
14:00 - Polska - Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa, styczeń.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognza 1,8%, poprzedni odczyt 7,9%.
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 4,9%.
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) - poprzedni odczyt 5%.
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 5,4%.
14:00 - Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej (r/r), styczeń - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 1,8%.
14:00 - Polska - Ceny produkcji, styczeń.
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) - poprzedni odczyt -0,8%.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) styczeń -2,7% -2,5%
14:30 - USA - Inflacja producencka, styczeń.
Inflacja bazowa PPI (r/r) - prognoza 2,0%, poprzedni odczyt 2,1%.
Inflacja PPI (r/r) - poprzedni odczyt 0,3%, poprzedni odczyt 1,1%.
15:15 - USA - Produkcja przemysłowa (m/m), styczeń - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt -0,1%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.