GBP z perspektywą, PLN i UAH zagrożone

Powrót

Piątek, 6 lutego 2015 r.

Kursy walut z godziny: 10:15

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1630

  4,1749

 • CHF/PLN

  3,9557

  3,9579

 • GBP/PLN

  5,5501

  5,5830

 • USD/PLN

  3,6301

  3,6449

 • DKK/PLN

  0,5573

  0,5607

 • SEK/PLN

  0,4385

  0,4419

 • NOK/PLN

  0,4821

  0,4855

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


GBP z perspektywą, PLN i UAH zagrożone


Funt też nie jest wolny od sporych wahań na rynku. GBP/PLN poruszał się wczoraj między 5,5490-5,5950. W czwartek została podjęta decyzja ws. stóp procentowych w UK, lecz Bank of England nic nie zmienił - stopy i skup obligacji pozostaje na tym samym poziomie. Na pewno póki sentyment na złotym się nie zmieni GBP/PLN może jeszcze trochę spaść, jednak trzeba mieć na uwadze to, że inwestorzy mogą już zacząć dyskontować obniżkę stóp procentowych w Polsce, której prawdopodobieństwo wystąpienia w marcu jest wysokie. Jeżeli tak się stanie możemy wrócić do poziomów powyżej 5,6500. Sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów tez nie pomaga złotemu. Możliwa jest częściowa restrukturyzacja długu Ukrainy, czyli częściowe bankructwo. Do tego Ukraiński bank centralny uwolnił kurs hrywny, zaprzestając przeprowadzania codziennych operacji walutowych, przy pomocy których chcieli na ten kurs wpływać. W wyniku tego hrywna straciła do dolara 12,8% wzrastając do poziomu 18,93 UAH, a następnie kurs poszybował jeszcze wyżej do poziomu 24,50 hrywien za dolara. Te wydarzenia na razie nie wpływają na złotego, ale pogarszająca się sytuacja gospodarcza na wschodzie Europy może być czynnikiem, który osłabi i nasza gospodarkę.
Dzisiaj czeka nas ciekawy dzień razem z dolarem amerykańskim. O godzinie 14:30 zostaną opublikowane bardzo ważne dane z rynku pracy w USA. Najważniejszymi składowymi jest stopa bezrobocia oraz zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Prognozy pokazują nam, że te drugie dane mogą być lepsze od poprzedniego odczytu. Mniejsza zmiana zatrudnienia oznacza mniej zwolnień, więc gospodarka się rozwija. To będzie najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia i może wywołać bardzo mocną reakcję rynku.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


14:30 - USA - Sytuacja na rynku pracy, styczeń.
Stopa bezrobocia - prognoza 5,6%, poprzedni odczyt 5,6%.
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym - prognoza 234 tys., poprzedni odczyt 252 tys.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym - prognoza 225 tys., poprzedni odczyt 240 tys.
Długość tygodnia pracy - prognoza 34,6godz., poprzedni odczyt 34,6godz.
Płaca godzinowa (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt -0,2%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.