Scenariusz dla euro

Powrót

Czwartek, 29 stycznia 2015 r.

Kursy walut z godziny: 10:14

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2385

  4,2450

 • CHF/PLN

  4,1150

  4,1269

 • GBP/PLN

  5,6511

  5,6899

 • USD/PLN

  3,7431

  3,7609

 • DKK/PLN

  0,5661

  0,5697

 • SEK/PLN

  0,4521

  0,4559

 • NOK/PLN

  0,4791

  0,4825

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Scenariusz dla euro


Euro po zeszłotygodniowym spadku odrabia trochę strat. W czwartek tydzień temu kurs EUR/PLN spadł do 4,1950 a dzisiaj jesteśmy już 5 groszy wyżej. O 14 zostaną opublikowane nt. inflacji z Niemiec i to będzie dzisiaj najważniejsze wydarzenie dla wspólnej waluty. Spekulanci bardzo mocno osłabili euro w czasie kiedy zostało zapowiadane QE oraz po jego ogłoszeniu. Teraz, kiedy realizują zyski kurs trochę odbija, jednak powinniśmy być świadomi tego, że w dłuższej perspektywie EUR/PLN może spadać. Jedynym sposobem na osłabienie złotego do euro jest redukcja stóp procentowych przez RPP i niewykluczone, że może to nastąpić. Prezes Marek Belka jest za słabym złotym i wśród niektórych członków kierujących polityką monetarną w Polsce zdanie jest podobne. Stąd EUR/PLN może być na poziomie 4,3000, jak również 4,0500.
Wczoraj odbyło się posiedzenie FED, na którym nic przełomowego się nie wydarzyło. Podkreślono, że inflacja spadła i trochę jeszcze spadnie. Do tego FED podkreślił, że na podwyżkę stóp procentowych w USA wpływ będą miały "czynniki międzynarodowe", co sugeruje, że może to zależeć od notowań dolara i walut rynków wschodzących.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


11:00 - Strefa Euro - Koniunktura gospodarcza, styczeń.
Indeks nastrojów biznesu - prognoza 0,10, poprzedni odczyt 0,04.
Indeks nastrojów konsumentów - prognoza -8,5, poprzedni odczyt -10,9.
Indeks nastrojów producentów - prognoza -4,5, poprzedni odczyt -5,2.
Indeks nastrojów w gospodarce - prognoza 101,5, poprzedni odczyt 100,7.
Indeks nastrojów w usługach - prognoza 6,0, poprzedni odczyt 5,6.
14:00 - Niemcy - Inflacja konsumencka, wst., styczeń.
Inflacja CPI, wst. (r/r) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja HICP, wst. (r/r) - prognoza-0,2%, poprzedni odczyt 0,1%.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 300 tys., poprzedni odczyt 307 tys.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.