Euro będzie spadać

Powrót

Piątek, 23 stycznia 2015 r.

Kursy walut z godziny: 10:09

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2402

  4,2534

 • CHF/PLN

  4,3035

  4,3299

 • GBP/PLN

  5,6151

  5,6398

 • USD/PLN

  3,7561

  3,7601

 • DKK/PLN

  0,5681

  0,5719

 • SEK/PLN

  0,4501

  0,4545

 • NOK/PLN

  0,4855

  0,4899

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Euro będzie spadać


Złoty zyskuje przy słabym euro dzięki QE w Europie. Wczorajsza decyzja ECB, o której pisaliśmy codziennie od poniedziałku, spowodowała silne umocnienie złotego, w szczególności do euro. W najbliższym czasie prognozujemy spadki do okolic 4,2000. Euro jest globalnie wyprzedawane i lokowane gdzie tylko się da i dzięki temu złoty zyskuje. Z technicznego punktu widzenia jest szansa osiągnąć wspomniane 4,2000, ponieważ tam znajduje się kolejne silne wsparcie. Dowodem na to, że kapitał spływa do Polski umacniając złotego jest spadek rentowności polskich obligacji, które wczoraj biły rekordy. Możemy wnioskować, że umocnienie złotego nie jest tylko spekulacyjne, ale inwestorzy korzystając ze słabszej waluty weszli ze środkami do naszego kraju i ulokowali je w różne instrumenty finansowe. Co do franka, funta i dolara nie wygląda to tak dobrze, ale wzrost ich wartości jest spowodowany właśnie słabością europejskiej waluty.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


10:30 - Wlk. Brytania - Wyniki sprzedaży detalicznej, grudzień.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - prognoza -0,6%, poprzedni odczyt 1,6%.
Sprzedaż detaliczna (r/r) - prognoza 3,0%, poprzedni odczyt 6,4%.
15:45 - USA - Indeks PMI dla przemysłu, wst., styczeń - prognoza 54, poprzedni odczyt 53,9.
16:00 - USA - Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board, grudzień - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,6%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.