Słaby PLN pomaga GBP i CZK

Powrót

Środa, 21 stycznia 2015 r.

Kursy walut z godziny: 10:24

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,3141

  4,3294

 • CHF/PLN

  4,2900

  4,3080

 • GBP/PLN

  5,6520

  5,6799

 • USD/PLN

  3,7240

  3,7435

 • DKK/PLN

  0,5791

  0,5819

 • SEK/PLN

  0,4553

  0,4585

 • NOK/PLN

  0,4851

  0,4879

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Słaby PLN pomaga GBP i CZK


Kolejne plotki na temat QE w eurolandzie krążą po rynku. Wspomniana decyzja już jutro i coraz więcej emocji na rynku. Wells Fargo przekazał prognozę, że jeśli ECB zaskoczy skalą QE, bądź też rynek będzie rozczarowany w jakiś sposób, to EUR/USD może podejść w górę. Na pewno jest szansa na umocnienie złotego, jednak tak jak pisaliśmy wcześniej, taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz w historii Strefy Euro, dlatego trzeba być ostrożnym.
GBP/PLN od początku tygodnia waha się w przedziale 5,6200-5,6900. Tak wysoki kurs funta jest spowodowany tą słabością złotego, którą widzimy na rynku. Nie jest to nowość, ale takie jest jedyne wytłumaczenie. Funt na rynku jest słaby, dane z UK rozczarowują za każdym razem, perspektywa podwyżki stóp przed Bank of England oddaliła się, a słabość funta do dolara jest największa od lipca 2013. Powyższe fakty pokazują, że funt jest w najgorszej kondycji od kilku miesięcy, a mimo tego GBP/PLN rośnie. Póki polska gospodarka nie odbije i nie będziemy co chwilę bombardowani nowymi kłopotami (deflacja, kryzys na Ukrainie, wzrost CHF), to ta sytuacja nie ulegnie zmianie.
CZK/PLN również zyskał na słabości złotego. Kurs korony czeskiej do złotego waha się w okolicach 0,1551, a 12 stycznia był w okolicach 0,1500. Do tego przypomnijmy, że ten spadek wartości czeskiej waluty był spowodowany tragicznymi danymi z tamtejszej gospodarki. Mimo tego iż czeski biznes nie ma się najlepiej to i tak korona jest wg inwestorów stabilniejszą walutą, dlatego w chwili słabości polskiej waluty uciekają z kapitałem do naszych południowych sąsiadów.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


14:00 - Polska - Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa, grudzień.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognoza 5,2%, poprzedni odczyt 0,3%.
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) - poprzedni odczyt -1,6%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.