CHF/PLN powyżej 4,0000!

Powrót

Czwartek, 15 stycznia 2015 r.

Kursy walut z godziny: 11:49

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,3100

  4,3500

 • CHF/PLN

  4,1400

  4,1800

 • GBP/PLN

  5,6100

  5,6600

 • USD/PLN

  3,7000

  3,7239

 • DKK/PLN

  0,5801

  0,5850

 • SEK/PLN

  0,4501

  0,4579

 • NOK/PLN

  0,4751

  0,4819

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


CHF/PLN powyżej 4,0000!


To nie jest Prima Aprilis. CHF/PLN w tym momencie jest powyżej 4,0000. Szwajcarski Narodowy Bank Centralny obniżył stopy depozytowe do poziomu -0,75% oraz zlikwidował barierę 1,2000 na EUR/CHF. SNB (Swiss National Bank) rezygnuje z osłabiania franka do euro dlatego, że nie jest to na tyle konieczne jak w 2011 roku, kiedy zdecydowano o powyższej barierze. Kurs franka ostatnio wyraźnie osłabił się do amerykańskiego dolara oraz szwajcarska gospodarka zdołała się już dostosować do mocniejszego franka. Obecne kursy CHF/PLN na rynku międzybankowym kształtują się w okolicach 4,1500, jednak zmienia się on bardzo dynamicznie z sekundy na sekundę. O godzinie 13:15 odbędzie się konferencja prezesa SNB i dowiemy się czegoś więcej. Wahania na franku mogą dziś być bardzo duże.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


13:15 - Szwajcaria - Konferencja prezesa SNB.
14:00 - Polska - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, grudzień.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt -0,2%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza -0,9%, poprzedni odczyt -0,6%.
14:30 - USA - Indeks NY Empire State, styczeń - prognoza 5,0, poprzedni odczyt -3,58.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 291 tys., poprzedni odczyt 294 tys.
14:30 - USA - Inflacja producencka, grudzień.
Inflacja bazowa PPI (r/r) - prognoza 1,9%, poprzedni odczyt 1,8%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 1,4%.
16:00 - USA - Indeks Fed z Filadelfii, styczeń - prognoza 19,9, poprzedni odczyt 24,3.
17:15 - Niemcy - Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.