RPP osłabi złotego?

Powrót

Środa, 14 stycznia 2015 r.

Kursy walut z godziny: 9:56

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2821

  4,2885

 • CHF/PLN

  3,5700

  3,5799

 • GBP/PLN

  5,5106

  5,5449

 • USD/PLN

  3,6287

  3,6469

 • DKK/PLN

  0,5741

  0,5779

 • SEK/PLN

  0,4481

  0,4517

 • NOK/PLN

  0,4661

  0,4699

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


RPP osłabi złotego?


Dzisiaj na rynkach jest bardzo ważny dzień. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyda orzeczenie czy skup obligacji z rynku przez ECB jest zgodny z prawem. Od rana widać duże napięcie na rynku w związku z tą sytuacją. Widać również nerwy szefa ECB Mario Draghiego, który, jak przytacza niemiecki Die Zeit, używa mocnych słów mówiąc, że Niemcy muszą zrozumieć, że ECB prowadzi polityke monetarną dla 19 państw, a nie tylko dla jednego. Wspomina również, że opcje walki z deflacją są ograniczone i konieczna jest ekspansywna polityka monetarna, aby zapewnić stabilność cen.
Najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie dzisiejsza decyzja ws. stóp procentowych w Polsce. RPP prawdopodobnie pozostawi stopy na tym samym poziomie, a przemawia za tym słabość złotego na rynku. Deflacja, która obecnie panuje w naszym kraju, może skłaniać do rozważania obniżki tych stóp, jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że poprzednia obniżka wiele nie pomogła. Ludzie nie biorą nowych kredytów, a przy obniżce stóp o to chodzi między innymi. Dalsze osłabianie złotego na ten moment jest ryzykowne dla gospodarki.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


? - Polska - Decyzja ws. stóp procentowych, styczeń.
Stopa referencyjna - prognoza 2,0%, poprzedni odczyt 2,00%.
Stopa depozytowa - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 1,0%.
Stopa lombardowa - prognoza 3,0%, poprzedni odczyt 3,0%.
Stopa redyskontowa - prognoza 2,25%, poprzedni odczyt 2,25%.
13:00 - USA - Wnioski o kredyt hipoteczny, tydzień - poprzedni odczyt 11,1%.
14:30 - USA - Wyniki sprzedaży detalicznej, grudzień.
Sprzedaż bez samochodów (m/m) - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 0,5%.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt 0,7%.
15:15 - Wlk. Brytania - Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney).
16:00 - USA - Zapasy niesprzedanych towarów (m/m), listopad - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,2%.
20:00 - USA - Beżowa Księga styczeń.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.