Ameryka trochę odpuszcza

Powrót

Środa, 26 listopada 2014 r.

Kursy walut z godziny: Środa, 26 listopada 2014 r.

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1800

  4,1879

 • CHF/PLN

  3,4750

  3,4825

 • GBP/PLN

  5,2511

  5,2799

 • USD/PLN

  3,3425

  3,3549

 • DKK/PLN

  0,5591

  0,5627

 • SEK/PLN

  0,4525

  0,4549

 • NOK/PLN

  0,4901

  0,4935

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Ameryka trochę odpuszcza


Wszystko wskazuje na to, że czeka nas dzisiaj większy ruch na rynku. Wczoraj najważniejszym wydarzeniem była publikacja annualizowanego PKB z USA za trzeci kwartał, która wywołała chwilowe umocnienie dolara, jednak na dalsze wzrosty nie było siły i USD/PLN ponownie zaczął spadać. W ostatnich dniach polska waluta na rynku trochę się umacnia, co też odzwierciedlają poziomy na parach złotowych. USD/PLN spadł już poniżej 3,3500 i jeżeli techniczne wsparcie 3,3400 zostanie przebite od góry kurs może spaść do okolic 3,3000. Jednak nie spodziewamy się umocnienia na większą skalę, ponieważ, jak pisaliśmy wczoraj, prezesowi NBP zależy na słabym złotym i prawdopodobnie niedługo znów będziemy świadkami wzrostów do 3,3800. Dzisiaj mamy sporo ważnych danych z USA, a najważniejsze będą dotyczyć zamówień na dobra. Lepsze od prognoz odczyty mogą zahamować spadek USD/PLN i kurs odbije w górę, ale póki co mamy korektę i nastroje inwestorów, przynajmniej przez kilka dni, będą pro złotówkowe.
NOK/PLN spadł do 0,4910 i nadzieja na wzrost kursu odeszła w zapomnienie. Spadek jest też pokłosiem umocnienia złotego na rynku i w najbliższych dniach będziemy świadkami walki o utrzymanie kursu powyżej 0,4900. Naszym zdaniem, jeżeli kurs spadnie poniżej tego poziomu to będzie to jedynie chwilowe, a NOK/PLN powinien się utrzymywać powyżej wspomnianego poziomu.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


10:30 - Wlk. Brytania - Produkt Krajowy Brutto, rew. III kw.
PKB s.a., rew. (k/k) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,8%.
PKB s.a., rew. (r/r) - prognoza 3,0%, poprzedni odczyt 3,2%.
12:00 - Wlk. Brytania - Sprzedaż detaliczna wg CBI, listopad - prognoza 30, poprzedni odczyt 31.
14:30 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m), październik - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt -0,1%.
14:30 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (m/m), październik - prognoza -0,4%, poprzedni odczyt -1,1%.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 290 tys., poprzedni odczyt 291 tys.
15:45 - USA - Indeks Chicago PMI, listopad - prognoza 62, poprzedni odczyt 66,2.
15:55 - USA - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin. listopad - prognoza 89, poprzedni odczyt 86,9.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.