Przed decyzją RPP

Powrót

Środa, 3 grudnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: Środa, 3 grudnia 2014 r.

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1570

  4,1675

 • CHF/PLN

  3,4300

  3,4633

 • GBP/PLN

  5,2501

  5,2700

 • USD/PLN

  3,3621

  3,3694

 • DKK/PLN

  0,5561

  0,5607

 • SEK/PLN

  0,4455

  0,4497

 • NOK/PLN

  0,4771

  0,4809

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Przed decyzją RPP


Dzisiaj zostanie ogłoszona decyzja RPP w sprawie wysokości stóp procentowych. Co może wpłynąć na decyzję? Po pierwsze w ostatnim miesiącu zauważyliśmy wzrost indeksu PMI, co pokazuje, że polski sektor przemysłowy powoli wychodzi z dołka. Po drugie ostatni odczyt PKB był zaskakujący, bo był lepszy od najbardziej optymistycznych prognoz. Po trzecie wynagrodzenia w przedsiębiorstwach rosną. Po czwarte sprzedaż detaliczne jest w miarę na dobrym poziomie. Po piąte złoty się umacnia w ostatnim czasie, co nie jest pozytywem wg prezesa Marka Belki, o czym wcześniej kilkakrotnie pisaliśmy. Z powyższych rozważań cztery argumenty wskazują na to, że obniżka jest nie potrzebna, a tylko wypowiedź prezesa NBP może nas do tej obniżki skłaniać. Dlatego prognozujemy, że RPP nie zmieni dzisiaj stóp procentowych, a to może spowodować umocnienie złotego w szczególności do słabego euro, które czeka z niepokojem, co powie jutro prezes ECB.
Przy zatrzymaniu spadków ceny ropy naftowej NOK/PLN łapie również chwilę oddechu. Kurs waha się przy poziomie 0,4800 i czeka na to co dalej wydarzy się na rynku surowców. Oprócz ropy dzisiejsza decyzja RPP również może spowodować spadek wartości korony norweskiej. Osłabienie NOK/PLN może mieć zasięg do 0,4750.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


? - Polska - Decyzja ws. stóp procentowych, grudzień.
Stopa referencyjna - prognoza 2,00%, poprzedni odczyt 2,00%.
Stopa depozytowa - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 1,0%.
Stopa lombardowa - prognoza 3,0%, poprzedni odczyt 3,0%.
Stopa redyskontowa - prognoza 2,25%, poprzedni odczyt 2,25%.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, fin. listopad - prognoza 51,3, poprzedni odczyt 52,3.
10:30 - Wlk. Brytania - Indeks PMI dla usług, listopad - prognoza 56,5, poprzedni odczyt 56,2.
11:00 - Strefa Euro - Sprzedaż detaliczna, październik.
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) - prognoza 1,4%, poprzedni odczyt 0,6%.
15:45 - USA - Indeks PMI dla usług, fin. listopad - prognoza 56,3, poprzedni odczyt 57,1.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.