Nerwowo na rynku

Powrót

Piątek, 12 grudnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: Piątek, 12 grudnia 2014 r.

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1701

  4,1799

 • CHF/PLN

  3,4849

  3,4869

 • GBP/PLN

  5,2651

  5,2999

 • USD/PLN

  3,3561

  3,3640

 • DKK/PLN

  0,5593

  0,5629

 • SEK/PLN

  0,4421

  0,4459

 • NOK/PLN

  0,4543

  0,4579

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Nerwowo na rynku


Jak początek tygodnia był bardzo spokojny na rynku walutowym, tak wczoraj mieliśmy bardzo dużo ważnych wydarzeń i wahań na rynku. Wynik przetargu TLTRO nie był zbytnio zadowalający i widzieliśmy umocnienie się euro na rynku, a w szczególności do dolara. EUR/PLN natomiast walczy z oporem 4,1760 i bardzo możliwy jest wzrost do 4,1830, ze względu na wyniki powyższego przetargu. Zresztą trzeba zwrócić uwagę na to, że to umocnienie euro będzie prawdopodobnie krótkoterminowe, bo wczorajsza informacja zbliża scenariusz wprowadzenia pełnego ilościowego luzowania (QE) polityki pieniężnej przez ECB, poprzez skup obligacji z rynku, a to spowoduje zwiększenie podaży na euro i cena zacznie spadać. Dlatego powyższa prognoza ma charakter krótkoterminowy i do końca roku złoty może się utrzymywać między 4,1600-4,1900.
Korona norweska dalej traci po wczorajszej obniżce stóp procentowych przez Norgesbank i dalszym spadku ceny ropy Brent, która o godzinie 9 kosztowała 63,43 USD, a wczoraj 64,50 USD. Prognozy dotyczące ropy zakładają spadek do 60 USD, więc przy tym poziomie NOK/PLN może spaść do 0,4500. Niektórzy analitycy prognozują, że cena 60 USD może być już dołkiem, lecz jeżeli mamy taki kryzys na rynku ropy, a nie wiadomo czy OPEC zmieni limit wydobycia, to należy nastawić się na każdy scenariusz, łącznie z NOK/PLN w okolicach 0,4000. Do tego trzeba jeszcze wspomnieć, że wczoraj Norgesbank dał do zrozumienia, że wyżej wspomniana obniżka może nie być ostatnią.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


11:00 - Strefa Euro - Produkcja przemysłowa, październik.
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,6%.
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,6%.
14:30 - USA Inflacja producencka, listopad.
Inflacja bazowa PPI (r/r) - prognoza 1,8%, poprzedni odczyt 1,8%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza 1,4%, poprzedni odczyt 1,5%.
15:55 - USA - Indeks Uniwersytetu Michigan, wst. grudzień - prognoza 89,5, poprzedni odczyt 88,8.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.