Deflacja w Polsce

Powrót

Piątek, 14 listopada 2014 r.

Kursy walut z godziny: Piątek, 14 listopada 2014 r.

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2261

  4,2300

 • CHF/PLN

  3,5201

  3,5345

 • GBP/PLN

  5,3253

  5,3415

 • USD/PLN

  3,3901

  3,4079

 • DKK/PLN

  0,5665

  0,5709

 • SEK/PLN

  0,4555

  0,4589

 • NOK/PLN

  0,4981

  0,5009

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Deflacja w Polsce


Niestety stabilność na złotym trwała dosyć krótko, a wczorajszy dzień jest prawdopodobnie początkiem kolejnego osłabienia narodowej waluty. Wczorajszy odczyt inflacji CPI z naszego kraju był gorszy od najbardziej pesymistycznych prognoz i najniższy od połowy XX wieku, a wyniósł on -0,6% rok do roku. Jest to najniższy odczyt inflacji od ponad pięćdziesięciu lat. Po 1989 roku w Polsce nie mieliśmy tak niskiego poziomu CPI. Co prawda ten odczyt jest trochę zaniżony, ponieważ rok temu w tym czasie nastąpiły podwyżki cen dostawców usług telekomunikacyjnych, jednak fakt jest taki, że w Polsce mamy deflację. To spowodowało nową falę osłabienia złotego. EUR/PLN doszedł do szczytów z 23 października i ma szansę wyjść z konsolidacji, którą widzimy od połowy października. Wzrost kursu może być bardzo niebezpieczny dla importerów, ponieważ na poziomie obecnym, czyli 4,2350 przebiega ponad czteroletnia linia trendu spadkowego, a jej przebicie otwiera drogę do 4,2600. Dzisiaj będziemy prawdopodobnie oglądali obronę wyżej wspomnianej linii trendu i może być bardzo ciekawie na rynku.
NOK/PLN od początku tygodnia oscyluje w granicach 0,5000, a kiepskie dane z Polski zwiększają szansę na wzrost kursu.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


10:00 - Polska - Produkt Krajowy Brutto, wst. III kw.
PKB n.s.a., wst. (r/r) - prognoza 2,7%, poprzedni odczyt 3,3%.
11:00 - Strefa Euro - Produkt Krajowy Brutto, wst. III kw.
PKB s.a., wst. (r/r) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,7%.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja konsumencka, październik.
Inflacja bazowa HICP (r/r) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,8%.
Inflacja HICP (r/r) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,3%.
14:30 - USA - Wyniki sprzedaży detalicznej, październik.
Sprzedaż bez samochodów (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt -0,2%.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt -0,3%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.