Draghi trzęsie rynkiem

Powrót

Piątek, 21 listopada 2014 r.

Kursy walut z godziny: Piątek, 21 listopada 2014 r.

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2050

  4,2145

 • CHF/PLN

  3,4951

  3,5059

 • GBP/PLN

  5,2651

  5,2897

 • USD/PLN

  3,3675

  3,3745

 • DKK/PLN

  0,5627

  0,5667

 • SEK/PLN

  0,4525

  0,4557

 • NOK/PLN

  0,4963

  0,4989

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Draghi trzęsie rynkiem


Dzień zaczynamy od dużych wahań na rynku walutowym. Wszystko za sprawą wystąpienia prezesa Mario Draghiego o godzinie 9. Wspominał on o tym, że ECB będzie walczyć z niską inflacją i może wzmocnić skup ABS-ów z rynku. Inwestorzy gwałtownie zareagowali na tę informację, wyprzedając euro. To spowodowało mocny wzrost USD/PLN i znów jesteśmy powyżej 3,3700. Prognozujemy, że kurs USD/PLN do końca roku będzie utrzymywał się w przedziale 3,3500-3,4000, ponieważ nie widzimy szans na silne umocnienie złotego, a dolar na rynku będzie się dalej umacniał, ponieważ gotówka będzie uciekać do Ameryki z pogrążonej w marazmie Europie.
CZK/PLN zgodnie z naszymi prognozami dalej osuwa się w dół. Kurs znajduje się przy poziomie 0,1518, a my prognozujemy spadek do 0,1512.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


14:00 - Polska - Koniunktura konsumencka, listopad.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej - poprzedni odczyt -14,1.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej - poprzedni odczyt -19,3.
14:00 - Polska - Koniunktura gospodarcza, listopad.
Koniunktura w budownictwie - poprzedni odczyt -11.
Koniunktura w handlu detalicznym - poprzedni odczyt 3.
Koniunktura w przemyśle - poprzedni odczyt 2.
Koniunktura w usługach.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.