Prawdopodobny scenariusz

Powrót

Wtorek, 28 października 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:06

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2183

  4,2299

 • CHF/PLN

  3,5039

  3,5139

 • GBP/PLN

  5,3352

  5,3698

 • USD/PLN

  3,3221

  3,3379

 • DKK/PLN

  0,5655

  0,5687

 • SEK/PLN

  0,4491

  0,4500

 • NOK/PLN

  0,5015

  0,5049

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Prawdopodobny scenariusz


Dzisiaj mamy ważny dzień dla dolara, ponieważ wieczorem FOMC zdecyduje o stopach procentowych w USA. Prawdopodobnie zostanie zakończony skup aktywów, więc jest to przesłanka za umocnieniem dolara. Kolejną przesłanką na wzrost USD/PLN jest sytuacja techniczna, która pokazuje, że trzymiesięczna linia trendu wzrostowego stanowi silny opór przed spadkiem kursu, co widzieliśmy w ciągu ostatnich 3 tygodni. W związku z tym podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu USD/PLN do poziomu 3,3800.
Warto dzisiaj spojrzeć na koronę szwedzką. Szwedzki bank centralny obniżył dziś stopy procentowe do zera i widzieliśmy spadek o 30 punktów na SEK/PLN.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


13:30 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m), wrzesień - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,4%.
13:30 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (m/m), wrzesień - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt -18,4%.
15:00 - USA - Indeks zaufania konsumentów - Conference Board, październik - prognoza 87, poprzedni odczyt 86.
15:00 - USA - Indeks Fed z Richmond, październik - prognoza 13, poprzedni odczyt 14.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.