Bez stresu po ACQ

Powrót

Poniedziałek, 27 października 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:45

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2121

  4,2300

 • CHF/PLN

  3,5005

  3,5039

 • GBP/PLN

  5,3311

  5,3502

 • USD/PLN

  3,3201

  3,3317

 • DKK/PLN

  0,5641

  0,5679

 • SEK/PLN

  0,4561

  0,4609

 • NOK/PLN

  0,5031

  0,5059

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Bez stresu po ACQ


Zazwyczaj w weekend nie mamy żadnych informacji, które wnoszą coś na rynek walutowy. W ten weekend było inaczej, ponieważ we Frankfurcie zostały opublikowane wyniki "stress testu" (ACQ - Asset Quality Review), które miały pokazać, czy banki w Europie są odporne na kryzys. Testu nie zdało 25 na 130 banków. Wynik "stress testów" wypadł pozytywnie, bo pokazuje, że sektor bankowy w Europie jest bezpieczny. Na walutach nie mamy specjalnego ruchu w związku z tym badaniem, jednak nie można było pominąć tego wydarzenia, ponieważ w przypadku wykazania słabości europejskich banków mielibyśmy odpływ gotówki za ocean.
EUR/PLN dziś od rana rośnie, a prognozowany przez nas maksymalny poziom kursu dzisiaj na rynku walutowym to 4,2240. "Stress testy" wiele w ruchy walut nie wniosły, a najważniejszym wydarzeniem będzie publikacja PMI z USA, gdzie w przypadku gorszych danych, możemy liczyć na umocnienie się złotego na rynku. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że EUR/PLN ma coraz mniej siły i nie udało mu się w zeszłym tygodniu przebić poziom 4,2400, a niedaleko powyżej przebiega pięcioletnia linia trendu spadkowego, która będzie stanowiła bardzo silny opór przed wybiciem się kursu w górę.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


10:00 - Strefa Euro - Podaż pieniądza M3 (r/r), wrzesień - prognoza 2,2%, poprzedni odczyt 2,0%.
10:00 - Niemcy - Indeks instytutu Ifo, październik - prognoza 104,3, poprzedni odczyt 104,7.
12:00 - Wlk. Brytania - Sprzedaż detaliczna wg CBI, październik - prognoza 25, poprzedni odczyt 31.
14:45 - USA - Indeks PMI dla usług, wst., październik - prognoza 57,1, poprzedni odczyt 58,9.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.