Dolar znów zyskuje

Powrót

Czwartek, 23 października 2014 r.

Kursy walut z godziny: 10:06

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2204

  4,2277

 • CHF/PLN

  3,5000

  3,5139

 • GBP/PLN

  5,3501

  5,3610

 • USD/PLN

  3,3333

  3,3361

 • DKK/PLN

  0,5651

  0,5687

 • SEK/PLN

  0,4575

  0,4609

 • NOK/PLN

  0,5031

  0,5059

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Dolar znów zyskuje


Dolar dalej umacnia się na rynkach i dzisiaj wybił się już ponad ostatni szczyt. Poziom 3,3580, który został dzisiaj osiągnięty powoduje otwarcie drogi do poziomu 3,3800, jeżeli kurs dalej będzie utrzymywał się na obecnych poziomach. Kapitał cały czas ucieka do dolara ze względu na ujemne oprocentowanie depozytów w Strefie Euro i w dłuższej perspektywie dalej utrzymujemy prognozę umocnienia się dolara. Najbliższy opór to, jak wspomnieliśmy wcześniej, 3,3800, a dalej to już zależy od tego jak mocno będzie luzowana polityka monetarna w UE.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


10:00 - Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej, wrzesień.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - poprzedni odczyt -1,1%.
Sprzedaż detaliczna (r/r) - prognoza 2,45%, poprzedni odczyt 1,7%.
10:00 - Polska - Stopa bezrobocia, wrzesień - prognoza 11,6%, poprzedni odczyt 11,7%.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla przemysłu, wst., październik - prognoza 49,9, poprzedni odczyt 50,3.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, wst., październik - prognoza 52, poprzedni odczyt 52,4.
10:30 - Wlk. Brytania - Wyniki sprzedaży detalicznej, wrzesień.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt 0,4%.
Sprzedaż detaliczna (r/r) - prognoza 2,8%, poprzedni odczyt 3,9%.
12:00 - Wlk. Brytania - Wskaźnik zamówień wg CBI, październik - prognoza -5, poprzedni odczyt -4.
14:00 - Polska - Protokół z posiedzenia RPP, październik.
14:30 - USA -Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 280 tys., poprzedni odczyt 264 tys.
15:45 - USA - Indeks PMI dla przemysłu, wst., październik - prognoza 57, poprzedni odczyt 57,5.
16:00 - USA - Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board, wrzesień - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,2.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.