Jeszcze raz o franku

Powrót

Czwartek, 16 października 2014 r.

Kursy walut z godziny: 10:11

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2051

  4,2145

 • CHF/PLN

  3,4830

  3,5038

 • GBP/PLN

  5,2502

  5,2899

 • USD/PLN

  3,2883

  3,3039

 • DKK/PLN

  0,5641

  0,5677

 • SEK/PLN

  0,4555

  0,4599

 • NOK/PLN

  0,5003

  0,5029

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Jeszcze raz o franku


Po wczorajszej publikacji gorszych danych nt. sprzedaży detalicznej w USA na rynku zaczęło się szaleństwo. USD/PLN spadł 7 groszy i dotknął poziomu 3,26, a euro i frank się umacniali. Dzisiaj chcielibyśmy jeszcze raz zwrócić uwagę na tą ostatnią walutę. CHF/PLN zaliczył wczoraj spory rajd w górę i podrożał o półtora grosza. Dzisiaj sytuacja się nie poprawia i na rynku walutowym kurs dochodzi do poziomu 3,5000 i bardzo możliwe jest jego osiągnięcie. Opór, który miał hamować wzrost omawianej pary walutowej padł, więc kurs teraz zmierza do okolic 3,5200 gdzie znajduje się kolejny opór. Jeżeli na koniec dnia frank nie pozostanie wyraźnie poniżej 3,5000 to należy spodziewać się dalszego wzrostu.
Dzisiaj mamy również pakiet ważnych danych z USA, więc jeżeli będą one równie słabe jak wczorajsze, to pojawi się duże ryzyko na rynku. USA i Europa będą wtedy obydwoje w stagnacji, więc inwestorzy będą uciekać do bezpieczniejszych instrumentów, a to oznacza dalsze osłabienie złotego.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


11:00 - Strefa Euro - Handel zagraniczny, sierpień.
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) - poprzedni odczyt 21,2 mld.
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) - prognoza 13,5 mld, poprzedni odczyt 12,2 mld.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja konsumencka, wrzesień.
Inflacja bazowa HICP (m/m) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,3%.
Inflacja HICP (m/m) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja bazowa HICP (r/r) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,9%.
Inflacja HICP (r/r) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,4%.
14:00 - Polska - Wskaźniki inflacji bazowej, wrzesień.
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,5%.
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) - poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) - poprzedni odczyt -0,5%.
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) - poprzedni odczyt 0,1%.
14:00 - Polska - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, wrzesień.
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) - poprzedni odczyt 3893,2.
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - poprzedni odczyt 5534,6 tys.
Wynagrodzenie (r/r) - prognoza 3,55%, poprzedni odczyt 3,5%.
Zatrudnienie (r/r) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,7%.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 290 tys., poprzedni odczyt 287 tys.
15:15 - USA - Produkcja przemysłowa (m/m), wrzesień - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt -0,1%.
15:15 - USA - Wykorzystanie mocy produkcyjnych, wrzesień -prognoza 79%, poprzedni odczyt 78,8%.
16:00 - USA - Indeks Fed z Filadelfii, październik - prognoza 19,9, poprzedni odczyt 22,5.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.