Norweski niepokój

Powrót

Poniedziałek, 13 października 2014 r.

Kursy walut z godziny: 10:01

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1835

  4,1900

 • CHF/PLN

  3,4700

  3,4739

 • GBP/PLN

  5,3051

  5,3150

 • USD/PLN

  3,3100

  3,3147

 • DKK/PLN

  0,5605

  0,5639

 • SEK/PLN

  0,4565

  0,4599

 • NOK/PLN

  0,5071

  0,5099

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Norweski niepokój


Obniżka stóp procentowych zgodnie z oczekiwaniami nie spowodowała umocnienia złotego. Dzisiaj rano widzimy na rynku jak kurs EUR/PLN znów podchodzi pod poziom 4,1900 i będzie walczył o jego przebicie. Jednak złoty nie jest tak samo słaby do euro, jak w relacji do dolara, więc możemy wysunąć prognozę, że poziom 4,1900 zostanie obroniony i większej zwyżki nie zobaczymy. W przypadku obrony wyżej wymienionego poziomu kurs może spaść do okolic 4,1650.
NOK/PLN broni się przed dalszym spadkiem. W piątek widzieliśmy już kurs w okolicach 0,5040, ale korona się obroniła i odbiła w górę. W tym momencie musimy wstrzymać się z prognozą, ponieważ dalszy kierunek zależy od pary EUR/NOK, gdzie kurs walczy z oporem, który nie pozwala na dalsze osłabienie korony norweskiej.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


18:30 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.