Nie chce spadać

Powrót

Piątek, 10 października 2014 r.

Kursy walut z godziny: 10:05

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1731

  4,1896

 • CHF/PLN

  3,3405

  3,4619

 • GBP/PLN

  5,2901

  5,3198

 • USD/PLN

  3,2905

  3,3067

 • DKK/PLN

  0,5591

  0,5617

 • SEK/PLN

  0,4541

  0,4575

 • NOK/PLN

  0,5035

  0,5085

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Nie chce spadać


Po obniżce stóp procentowych w Polsce widzimy większe wahania na złotym, które w dłuższym terminie nie koniecznie muszą prowadzić do jego umocnienia. CHF/PLN wczoraj rano na rynku walutowym zszedł nawet w okolice 3,4380, ale dzisiaj widzimy już kurs powyżej 3,4500. Poziom 3,4530, z którym teraz walczy kurs franka stanowił silny opór w ostatnim tygodniu i jego przebicie otworzy drogę na wzrost w okolice 3,4650. Na dzień dzisiejszy nie spodziewamy się spadków kursu CHF/PLN.
NOK/PLN zaczął wczoraj spadać, kurs zmniejszył się o 60 punktów i tym samym przebił trzymiesięczną linię trendu wzrostowego. To wydarzenie może spowodować zmianę krótkoterminowego trendu korony norweskiej i zmierzanie w kierunku 0,5000.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


10:00 - Włochy - Produkcja przemysłowa (m/m), sierpień - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt -1,0%.
10:30 - Wlk. Brytania - Bilans handlu zagranicznego (GBP), sierpień - prognoza -9,6 mld, poprzedni odczyt -10,186 mld.
14:30 - USA - Ceny importu i eksportu, wrzesień.
Ceny eksportu (m/m) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt -0,5%.
Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) - poprzedni odczyt -0,3%.
Ceny importu (m/m) - prognoza -0,7%, poprzedni odczyt -0,9%.
Ceny importu bez ropy (m/m) - poprzedni odczyt -0,1%.
15:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Charles Plosser).
16:00 - Strefa Euro -Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio).
19:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George).
20:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet).
21:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Jeffrey Lacker).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.