Łap dołki, kupuj niżej

Powrót

Piątek, 3 października 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:39

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1700

  4,1879

 • CHF/PLN

  3,4585

  3,4659

 • GBP/PLN

  5,3055

  5,3499

 • USD/PLN

  3,2965

  3,3100

 • DKK/PLN

  0,5591

  0,5627

 • SEK/PLN

  0,4571

  0,4609

 • NOK/PLN

  0,5095

  0,5130

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Łap dołki, kupuj niżej


Wczorajszy dzień nie spowodował dużych zmian na rynku walutowym. Prezes ECB swoimi wypowiedziami nie zaskoczył inwestorów, ani nie powiedział nic, co by mogło pogłębić osłabienie euro na rynku, więc gracze przystąpili do realizacji zysków. Skutkiem tego był spadek USD/PLN. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że była to tylko realizacja zysków, więc dalej spodziewamy się wzrostu wartości dolara na rynku, a spadek, który wczoraj widzieliśmy i obecne, niższe niż w ostatnich dniach poziomy mogą być dobrym momentem do zakupu waluty. Na USD/PLN nie spodziewamy się głębszej korekty, jedynie możemy teraz widzieć konsolidację między 3,2900-3,3200, a atak ponad ostatni szczyt 3,3210 zobaczymy prawdopodobnie za kilka, kiedy znów zostaną opublikowane dane, które będą pokazywały kiepską kondycję europejskiej gospodarki.
Dzisiaj mamy dane indeksów PMI dla sektora usług, ale nie spodziewamy się większego ruchu z powodu ich publikacji, ponieważ rynek słabo na nie reaguje.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:50 - Francja - Indeks PMI dla usług, fin., wrzesień - prognoza 49,4, poprzedni odczyt 50,3.
09:55 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, fin., wrzesień - prognoza 55,4, poprzedni odczyt 54,9.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, fin., wrzesień - prognoza 52,8, poprzedni odczyt 53,1.
10:30 - Wlk. Brytania - Indeks PMI dla usług, wrzesień - prognoza 59,2, poprzedni odczyt 60,5.
11:00 - Strefa Euro - Sprzedaż detaliczna, sierpień.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt -0,4%.
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,8%.
14:30 - USA - Handel zagraniczny, sierpień.
Bilans handlu zagranicznego (USD) - prognoza -40,9 mld, poprzedni odczyt -40,55 mld.
Eksport (USD) - poprzedni odczyt 198 mld.
Import (USD) - poprzedni odczyt 238,6 mld.
14:30 - USA - Sytuacja na rynku pracy, wrzesień.
Stopa bezrobocia - prognoza 6,1%, poprzedni odczyt 6,1%.
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym - prognoza 215 tys., poprzedni odczyt 142 tys.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym - prognoza 205 tys., poprzedni odczyt 134 tys.
Długość tygodnia pracy - prognoza 34,5godz., poprzedni odczyt 34,5godz.
Płaca godzinowa (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,2%.
15:45 - USA - Indeks PMI dla usług, fin., wrzesień - prognoza 58,5, poprzedni odczyt 59,5.
16:00 - USA - Raport ISM dla usług, wrzesień.
Indeks aktywności biznesowej - prognoza 63,4, poprzedni odczyt 65,0.
Indeks ISM dla usług - prognoza 58,5, poprzedni odczyt 59,6.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.