Europejski Bank Centralny wskaże kierunek

Powrót

Czwartek, 2 października 2014 r.

Kursy walut z godziny: 10:09

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1680

  4,1796

 • CHF/PLN

  3,4605

  3,4679

 • GBP/PLN

  5,3411

  5,3699

 • USD/PLN

  3,3003

  3,3145

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5615

 • SEK/PLN

  0,4555

  0,4589

 • NOK/PLN

  0,5101

  0,5130

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Europejski Bank Centralny wskaże kierunek


Tak jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca na rynku walutowym inwestorzy zwracają swoje oczy na Europejski Bank Centralny, gdzie zapadnie decyzja w sprawie stóp procentowych w Eurolandzie. Dzisiaj co prawda nie spodziewamy się zmiany stóp, jednak mogą być zastosowane inne niestandardowe działania w celu osłabienia euro przez ECB. Bardzo słabe dane płynęły w ostatnim miesiącu, które sugerują, że w Europie może wrócić recesja, a w przemyśle już ją obserwujemy. Dlatego nie spodziewamy się dzisiaj ze strony Mario Draghiego słów, które spowodują umocnienie europejskiej waluty. Prognozujemy, że dzisiaj kurs EUR/PLN może spaść w okolice 4,1570, a największy ruch zobaczymy w trakcie konferencji prezesa ECB o godzinie 14:30.
CHF/PLN od rana spada i w przypadku osłabienia euro na rynku jest szansa, że będzie można zakupić dzisiaj franka poniżej 3,4600.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


11:00 - Strefa Euro - Inflacja producencka, sierpień.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza -1,2%, poprzedni odczyt -1,1%.
13:30 - USA - Raport Challengera, wrzesień - poprzedni odczyt 40,01 tys.
13:45 - Strefa Euro - Decyzja ECB ws. stóp procentowych, październik - prognoza 0,05%, poprzedni odczyt 0,05%.
14:30 - Strefa Euro - Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB, październik.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 298 tys., poprzedni odczyt 293 tys.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), sierpień - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt -0,5%.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (m/m), sierpień - prognoza -18,2%, poprzedni odczyt 22,5%.
16:00 - USA - Zamówienia w przemyśle (m/m), sierpień - prognoza -9,3%, poprzedni odczyt 10,5%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.