Frank pozwoli na mniejszą ratę?

Powrót

Środa, 1 października 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:52

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1701

  4,1750

 • CHF/PLN

  3,4650

  3,4739

 • GBP/PLN

  5,3451

  5,3600

 • USD/PLN

  3,3051

  3,3199

 • DKK/PLN

  0,5591

  0,5625

 • SEK/PLN

  0,4575

  0,4609

 • NOK/PLN

  0,5121

  0,5130

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Frank pozwoli na mniejszą ratę?


Frank szwajcarski nie daje szansy kredytobiorcom na mniejszy kurs i trzyma się cały czas powyżej 3,4500. Wczoraj zszedł on do poziomu 3,4520, ale rynek po tym powiedział dość i zobaczyliśmy odbicie w górę. Czy są szanse na spadek kursu CHF/PLN? Owszem, są, ale to wszystko będzie zależeć od decyzji szefów banków centralnych, a w dużej mierze Narodowego Banku Szwajcarii (SNB). Kilka dni temu, prezes tego banku, pan Jordan, powiedział, że rozważana jest możliwość wprowadzenia ujemnych stóp procentowych, co by spowodowało spore osłabienie franka. SNB zależy na tym, aby frank nie był zbyt mocny i jeżeli zobaczymy jeszcze jego większe umocnienie, w szczególności do euro, to na pewno zostaną wprowadzone niestandardowe działania, w celu osłabienia szwajcarskiej waluty. Dlatego kurs 3,5000, który widzieliśmy pod koniec sierpnia możliwe, że nie zostanie ponownie osiągnięty, chyba że obniżki stóp procentowych w Polsce spowodują spore osłabienie złotego. Jeżeli jednak SNB i NBP równocześnie będą luzowały politykę pieniężną, osłabienie złotego nie powinno być aż tak drastyczne.
Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień to prognozujemy zmienność na CHF/PLN w wysokości 70 punktów, w przedziale 3,4719 - 3,4789.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:00 - Polska - Indeks PMI dla przemysłu, wrzesień - prognoza 48,8, poprzedni odczyt 49,0.
09:00 - Polska - Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC, wrzesień - poprzedni odczyt 85,3.
09:30 - Szwajcaria - Indeks PMI dla przemysłu, wrzesień - prognoza 52, poprzedni odczyt 52,9.
09:45 - Włochy - Indeks PMI dla przemysłu, wrzesień - prognoza 49,4, poprzedni odczyt 49,8.
09:50 - Francja - Indeks PMI dla przemysłu, fin., wrzesień - prognoza 48,8, poprzedni odczyt 46,9.
09:55 - Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu, fin., wrzesień - prognoza 50,3, poprzedni odczyt 51,4.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla przemysłu, fin., wrzesień - prognoza 50,5, poprzedni odczyt 50,7.
10:30 - Wlk. Brytania - Indeks PMI dla przemysłu, wrzesień - prognoza 52,5, poprzedni odczyt 52,5.
11:00 - Strefa Euro - Produkt Krajowy Brutto, fin., II kw.
PKB s.a., fin. (k/k) - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 0,2%.
PKB s.a., fin. (r/r) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,9%.
14:15 - USA - Raport ADP, wrzesień - prognoza 210 tys., poprzedni odczyt 204 tys.
15:45 - USA - Indeks PMI dla przemysłu, fin., wrzesień - prognoza 57,9, poprzedni odczyt 57,9.
16:00 - USA - Indeks ISM dla przemysłu, wrzesień - prognoza 58,5, poprzedni odczyt 59.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.