Dalej czekamy

Powrót

Poniedziałek, 15 września 2014 r.

Kursy walut z godziny: 10:25

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1990

  4,2025

 • CHF/PLN

  3,4751

  3,4779

 • GBP/PLN

  5,2550

  5,2798

 • USD/PLN

  3,2421

  3,2545

 • DKK/PLN

  0,5621

  0,5659

 • SEK/PLN

  0,4521

  0,4569

 • NOK/PLN

  0,5073

  0,5100

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Dalej czekamy


Tydzień zaczynamy bez ważnych danych i bez nerwów po spokojnym weekendzie, który nie obfitował w sensacyjne wiadomości. EUR/PLN rano wzrósł o 60 punktów i zbliża się do dwutygodniowej linii trendu spadkowego. Dzisiaj i jutro prawdopodobnie będziemy oczekiwali na to, czy opór, który wyznacza wspomniana linia, zatrzyma wzrost wartości euro do złotówki. Jeżeli opór zadziała, to możemy być świadkami umocnienia naszej waluty, nawet do poziomu 4,1500, a w następnej kolejności 4,1200.
NOK/PLN utrzymuje się w konsolidacji między 0,5060-0,5100. Jeżeli jednak nie dotrą do nas żadne informacje, które mogłyby zaszkodzić złotemu, prognozujemy spadek kursu do 0,5040.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


11:00 - Strefa Euro - Handel zagraniczny, lipiec.
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) - prognoza 19,5 mld, poprzedni odczyt 16,8 mld.
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) - prognoza 16 mld, poprzedni odczyt 13,8 mld.
14:00 - Polska - Bilans płatniczy, lipiec.
Saldo obrotów towarowych (EUR) - poprzedni odczyt 333 mln.
Saldo rachunku bieżącego (EUR) - prognoza -512 mln, poprzedni odczyt -391 mln.
14:00 - Polska - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, sierpień.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza -0,4%, poprzedni odczyt -0,2%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza -0,3%, poprzedni odczyt -0,2%.
14:30 - USA - Indeks NY Empire State, wrzesień - prognoza 16, poprzedni odczyt 14,69.
15:15 - USA - Produkcja przemysłowa (m/m), sierpień - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,4%.
15:15 - USA - Wykorzystanie mocy produkcyjnych, sierpień - prognoza 79,3%, poprzedni odczyt 79,2%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.