Oczekiwanie na wybicie

Powrót

Piątek, 12 września 2014 r.

Kursy walut z godziny: 10:01

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1861

  4,1900

 • CHF/PLN

  3,4720

  3,4777

 • GBP/PLN

  5,2556

  5,2798

 • USD/PLN

  3,2401

  3,2500

 • DKK/PLN

  0,5611

  0,5649

 • SEK/PLN

  0,4521

  0,4569

 • NOK/PLN

  0,5061

  0,5100

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Oczekiwanie na wybicie


Na rynku mamy ostatnio konsolidację na złotym. Wczoraj pisaliśmy o konsolidacji na USD/PLN, a na parze EUR/PLN sytuacja wygląda podobnie. Kurs utrzymuje się w przedziale wahań między 4,1880 - 4,1980. Na razie nie mamy żadnych informacji z rynku, które mogłyby wskazywać drogę dla notowań euro, a z technicznego punktu widzenia wahania mogą się jeszcze zawężać. Podobnie wygląda sytuacja na eurodolarze, wsparcia i opory się przybliżają, a wahania stają się mniejsze. Dlatego czekamy obecnie na wybicie kursu z tej konsolidacji. Obłożenie Rosję sankcjami powinno osłabić złotego, jednak na razie nie widzimy, aby nasza waluta reagowała w związku z tymi wydarzeniami.
NOK/PLN wyszedł z konsolidacji między 0,5110 - 0,5130 i wczoraj po południu widzieliśmy spadek kursu do okolic 0,5080. To wybicie w dół sugeruje dalszy spadek kursu do okolic 0,5040, gdzie mamy techniczne wsparcie. Jeżeli podczas tych spadków będzie towarzyszyła korekta wzrostowa, prognozujemy, że powyżej 0,5100 kurs się nie wzbije.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


10:00 - Włochy - Produkcja przemysłowa (m/m), lipiec - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 0,9%.
11:00 - Strefa Euro - Produkcja przemysłowa, lipiec.
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt -0,3%.
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) - prognoza 1,2%, poprzedni odczyt 0,0%.
11:00 - Włochy - Inflacja konsumencka, fin., sierpień.
Inflacja CPI, fin. (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja CPI, fin. (r/r) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt 0,1%.
14:00 - Polska - Podaż pieniądza M3 (r/r), sierpień - prognoza 6,3%, poprzedni odczyt 6,2%.
14:30 - USA - Wyniki sprzedaży detalicznej, sierpień.
Sprzedaż bez samochodów (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,1%.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,0%.
14:30 - USA - Ceny importu i eksportu, sierpień.
Ceny eksportu (m/m) - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt 0,0%.
Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) - poprzedni odczyt 0,3%.
Ceny importu (m/m) - prognoza -0,9%, poprzedni odczyt -0,2%.
Ceny importu bez ropy (m/m) - poprzedni odczyt 0,0%.
15:55 - USA - Indeks Uniwersytetu Michigan, wst., wrzesień - prognoza 83,2, poprzedni odczyt 82,5.
16:00 - USA - Zapasy niesprzedanych towarów (m/m), lipiec - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,4%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.