Słabość polskiej waluty

Powrót

Piątek, 5 września 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:40

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1777

  4,1967

 • CHF/PLN

  3,4665

  3,4799

 • GBP/PLN

  5,2701

  5,3047

 • USD/PLN

  3,2285

  3,2439

 • DKK/PLN

  0,5601

  0,5639

 • SEK/PLN

  0,4553

  0,4599

 • NOK/PLN

  0,5145

  0,5176

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Słabość polskiej waluty


ECB obniżył stopy procentowe w Eurolandzie o 10 punktów bazowych do poziomu 0,05%. Przez to widzieliśmy wczoraj spore wahania na złotym. Ogólny bilans tych wahań jest taki, że złoty mocno osłabił się do dolara i funta, zaś na euro i franku widzimy nieznaczne umocnienie naszej waluty. Sytuacja na CHF/PLN trochę się poprawiła, jednak nie ma co liczyć w tym momencie na kolejną falę umocnienia PLN. Niepewność w Europie dalej panuje, a w Polsce bardzo prawdopodobna jest obniżka stóp procentowych, więc to wszystko może prowadzić do dalszego osłabienia złotego. Duże wahania możemy również dzisiaj zobaczyć na franku, ponieważ inwestorzy mogą realizować zyski, a inni otwierać nowe pozycje, ponieważ kurs jest nisko.
NOK/PLN zgodnie z naszymi prognozami wzrósł do 0,5160 i na razie mamy konsolidację przy tym poziomie. Jeżeli kurs się nie wybije powyżej 0,5200 to nie ma co liczyć na większe i poważniejsze wzrosty kursu. Jeżeli wyżej wymieniony poziom oporu technicznego nie zostanie pokonany to możliwe jest ponowne osłabienie do okolic 0,5110.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:15 - Szwajcaria - Produkcja przemysłowa (r/r), II kw. - poprzedni odczyt 0,5%.
09:15 - Szwajcaria - Zamówienia przemysłowe (r/r), II kw. - prognoza 4,0%, poprzedni odczyt 4,3%.
10:30 - Wlk. Brytania - Oczekiwania inflacyjne konsumentów, III kw. - poprzedni odczyt 2,6%.
11:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet).
11:00 - Strefa Euro - Produkt Krajowy Brutto, rew., II kw.
PKB s.a., rew. (k/k) - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 0,2%.
PKB s.a., rew. (r/r) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,9%.
14:30 - USA - Sytuacja na rynku pracy, sierpień.
Stopa bezrobocia - prognoza 6,1%, poprzedni odczyt 6,2%.
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym - prognoza 225 tys., poprzedni odczyt 209 tys.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym - prognoza 208 tys., poprzedni odczyt 198 tys.
Długość tygodnia pracy - prognoza 34,5godz., poprzedni odczyt 34,5godz.
Płaca godzinowa (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,0%.
21:45 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.