RPP rozdaje karty

Powrót

Środa, 3 września 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:22

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2020

  4,2167

 • CHF/PLN

  3,4910

  3,4945

 • GBP/PLN

  5,2651

  5,2899

 • USD/PLN

  3,2100

  3,2117

 • DKK/PLN

  0,5633

  0,5665

 • SEK/PLN

  0,4553

  0,4589

 • NOK/PLN

  0,5151

  0,5176

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


RPP rozdaje karty


Przed złotym bardzo ważny dzień. Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Według większości analityków, stopy procentowe w Polsce są za wysokie, a negatywne dane płynące z naszej gospodarki powinny skłonić RPP do zmian. Kredyty powinny być tańsze, aby w Polsce ludzie pożyczali i inwestowali więcej pieniędzy. Jednak konkretnych zapowiedzi ze strony RPP na razie nie było. Sam Marek Belka mówił, że stopy zostałyby obniżone w przypadku gwałtownego umocnienia złotego, a takiego nie widzieliśmy. Dzisiaj wiele będzie zależeć od tej decyzji i kurs złotego będzie na nią wyczekiwał. Jeżeli stopy zostaną obniżone kurs prawdopodobnie wzrośnie, a jeżeli RPP nie zrobi nic, to złoty może się znowu umacniać.
Do tego mamy dzisiaj odczyty indeksów PMI dla usług w Strefie Euro i krajach UE oraz czeka nas publikacja PKB za II kwartał dla Strefy Euro. Rucha na EUR i CHF może być zwiększony, a dane mogą być pewną zapowiedzią tego, co zrobi jutro ECB.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


? - Polska - Decyzja ws. stóp procentowych, wrzesień.
Stopa referencyjna - prognoza 2,5%, poprzedni odczyt 2,5%.
Stopa depozytowa - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 1,0%.
Stopa lombardowa - prognoza 4,0%, poprzedni odczyt 4,0%.
Stopa redyskontowa - prognoza 2,75%, poprzedni odczyt 2,75%.
09:15 - Hiszpania - Indeks PMI dla usług, sierpień - prognoza 55,1, poprzedni odczyt 56,2.
09:45 - Włochy - Indeks PMI dla usług, sierpień - prognoza 52, poprzedni odczyt 52,8.
09:50 - Francja - Indeks PMI dla usług, fin., sierpień - prognoza 51,1, poprzedni odczyt 50,4.
09:55 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, fin., sierpień - prognoza 56,4, poprzedni odczyt 56,7.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, fin., sierpień - prognoza 53,5, poprzedni odczyt 54,2.
10:30 - Wlk. Brytania - Indeks PMI dla usług, sierpień - prognoza 58,5, poprzedni odczyt 59,1.
11:00 - Strefa Euro - Produkt Krajowy Brutto, rew., II kw.
PKB s.a., rew. (k/k) - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 0,2%.
PKB s.a., rew. (r/r) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,9%.
11:00 - Strefa Euro - Sprzedaż detaliczna, lipiec.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - prognoza -0,4%, poprzedni odczyt 0,4%.
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) - prognoza 0,9%, poprzedni odczyt 2,4%.
11:30 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger).
16:00 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), lipiec - prognoza -0,8%, poprzedni odczyt 3,0%.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (m/m), lipiec - prognoza 22,6%, poprzedni odczyt 2,7%.
16:00 - USA - Zamówienia w przemyśle (m/m), lipiec - prognoza 11%, poprzedni odczyt 1,1%.
20:00 - USA - Beżowa Księga, wrzesień.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.