Tydzień banków centralnych

Powrót

Poniedziałek, 1 września 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:09

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2001

  4,2021

 • CHF/PLN

  3,4900

  3,4985

 • GBP/PLN

  5,3020

  5,3498

 • USD/PLN

  3,2001

  3,2139

 • DKK/PLN

  0,5643

  0,5697

 • SEK/PLN

  0,4573

  0,4615

 • NOK/PLN

  0,5151

  0,5187

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Tydzień banków centralnych


Złoty jest najsłabszy od około roku na rynku walutowym, a poprzedni tydzień doprowadził go do tej słabości. W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie ECB, który może znów obniżyć stopy procentowe według prognoz części ekonomistów. W środę mamy posiedzenie RPP, która również podejmie decyzje w tej samej sprawie, jednak bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pozostawienie stóp na tym samym poziomie. Dlatego w tym tygodniu możemy spodziewać się wyczekiwania na najważniejsze wydarzenia, wahania mogą się zwiększyć i będzie nerwowo na rynku.
EUR/PLN dzisiaj może dzisiaj ulec sporym wahaniom, przez publikacje indeksów PMI w Europie. Będzie to pewny wstęp do tego, co możemy usłyszeć w czwartek od Mario Draghiego. Jeżeli dane będą wskazywały, że przemysł w Strefie Euro dalej spowalnia, to ECB może podejmować kolejne działania dążące do osłabienia wspólnej waluty.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:00 - Niemcy - Produkt Krajowy Brutto, fin., II kw.
PKB s.a., fin. (k/k) - aktualny -0,2%, prognoza -0,2%, poprzedni odczyt 0,7%.
PKB n.s.a., fin. (r/r) - aktualny 0,8%, prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 2,5%.
09:00 - Polska - Indeks PMI dla przemysłu, sierpień - prognoza 50, poprzedni odczyt 49,4.
09:00 - Polska - Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC, sierpień - poprzedni odczyt 85,4.
09:15 - Hiszpania - Indeks PMI dla przemysłu, sierpień - prognoza 53,2, poprzedni odczyt 53,9.
09:30 - Szwajcaria - Indeks PMI dla przemysłu, sierpień - prognoza 53, poprzedni odczyt 54,3.
09:45 - Włochy - Indeks PMI dla przemysłu, sierpień - prognoza 51, poprzedni odczyt 51,9.
09:50 - Francja - Indeks PMI dla przemysłu, fin., sierpień - prognoza 46,5, poprzedni odczyt 47,8.
09:55 - Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu, fin., sierpień - prognoza 52,0, poprzedni odczyt 52,4.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla przemysłu, fin., sierpień - prognoza 50,8, poprzedni odczyt 51,8.
10:30 - Wlk. Brytania - Podaż pieniądza M4 (m/m), lipiec - poprzedni odczyt 0,1%.
10:30 - Wlk. Brytania - Indeks PMI dla przemysłu, sierpień - prognoza 55,1, poprzedni odczyt 55,4.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.