To jeszcze nie koniec osłabienia PLN

Powrót

Piątek, 29 sierpnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:44

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2231

  4,2300

 • CHF/PLN

  3,4900

  3,5139

 • GBP/PLN

  5,2923

  5,3444

 • USD/PLN

  3,2075

  3,2100

 • DKK/PLN

  0,5653

  0,5697

 • SEK/PLN

  0,4583

  0,4615

 • NOK/PLN

  0,5175

  0,5188

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


To jeszcze nie koniec osłabienia PLN


Osłabienie złotego na rynku walutowym przybiera w ostatnich dniach duże rozmiary. CHF/PLN Jest już powyżej 3,5050 i przy tej tendencji bardzo prawdopodobny jest wzrost do 3,5200, gdzie znajduje się techniczny opór, który wyznaczają szczyty z przełomu czerwca i lipca 2013. Czternastomiesięczna linia trendu spadkowego na omawianej parze walutowej została przebita od dołu, Marek Belka mówił, że bardziej go martwi umocnienie złotego niż jego osłabienie, co jeszcze bardziej zachęca inwestorów do pozbywania się polskiej waluty z portfela. Wiele też zależy od sytuacji na Ukrainie, która wcale się nie polepsza i każda negatywna informacja może dalej powodować, że nasza waluta będzie tracić na wartości.
Osłabienie złotego widać także na walutach skandynawskich. NOK/PLN dochodzi do poziomu 0,5200 i jest najwyżej od połowy listopada poprzedniego roku. Na wyżej wymienionym poziomie mamy opór, który tworzą szczyty ze wspomnianego okresu i tam możemy widzieć chwilowe zatrzymanie wzrostów.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:45 - Francja - Inflacja producencka, lipiec.
Inflacja PPI (m/m) - poprzedni odczyt 0,0%.
Inflacja PPI (r/r) - poprzedni odczyt 0,4%.
09:00 - Hiszpania - Sprzedaż detaliczna (r/r), lipiec - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 0,2%.
09:00 - Szwajcaria - Indeks instytutu KOF, sierpień - prognoza 97,8, poprzedni odczyt 98,1.
10:00 - Polska - Produkt Krajowy Brutto, fin., II kw.
PKB s.a., fin. (k/k) - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 1,1%.
PKB n.s.a., fin. (r/r) - prognoza 3,2%, poprzedni odczyt 3,4%.
PKB s.a., fin. (r/r) - prognoza 3,2%, poprzedni odczyt 3,5%.
10:00 - Włochy - Stopa bezrobocia, lipiec - prognoza 12,3%, poprzedni odczyt 12,3%.
11:00 - Strefa Euro - Stopa bezrobocia, lipiec - prognoza 11,5%, poprzedni odczyt 11,5%.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), sierpień - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,4%.
11:00 - Włochy - Inflacja konsumencka, wst. sierpień.
Inflacja CPI, wst. (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja CPI, wst. (r/r) - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt 0,1%.
12:00 - Włochy - Produkt Krajowy Brutto, fin., II kw.
PKB, fin. (k/k) - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt -0,1%.
PKB, fin. (r/r) - prognoza -0,3%, poprzedni odczyt -0,4%.
14:30 - USA - Dochody i wydatki Amerykanów, lipiec.
Dochody Amerykanów (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,4%.
PCE core (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,1%.
Wydatki Amerykanów (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,4%.
15:45 - USA - Indeks Chicago PMI, sierpień - prognoza 56,0, poprzedni odczyt 52,6.
15:55 - USA - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin., sierpień - prognoza 80,1, poprzedni odczyt 81,8.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.