Siła dolara

Powrót

Środa, 27 sierpnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:40

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1801

  4,1928

 • CHF/PLN

  3,4615

  3,4749

 • GBP/PLN

  5,2301

  5,2668

 • USD/PLN

  3,1735

  3,1760

 • DKK/PLN

  0,5601

  0,5633

 • SEK/PLN

  0,4565

  0,4585

 • NOK/PLN

  0,5123

  0,5152

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Siła dolara


Dolar jest coraz mocniejszy na rynku. Dzisiaj poziom 4,1700 został pokonany, po trzydniowej walce. Naszym zdaniem dalej możemy spodziewać się wzrostu kursu USD/PLN. Analitycy prognozują, że stopy procentowe w Strefie Euro zostaną obniżone o 10 punktów bazowych, a w Stanach Zjednoczonych sytuacja gospodarcza skłania do podwyżki stóp. Jeżeli w Europie stopa procentowa będzie obniżona, a w USA podwyższona, to kapitał będzie uciekał za ocean do waluty amerykańskiej, a to będzie powodowało spadek wartości euro do dolara, a konsekwencją tego może być wzrost kursu USD/PLN. Dzisiaj nie ma ważnych danych, więc prognozujemy, że kurs będzie stabilny w okolicach 3,1760.
Dzisiaj mamy dane ze Szwecji, więc można spodziewać się większego ruchu na parze SEK/PLN. Ostatnio kurs tej pary walutowej porusza się w poziomym kanale 0,4590-0,4555, ale dzisiejsze dane nie powinny wybić kursu z tego przedziału.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:00 - Polska - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC, sierpień - poprzedni odczyt 153,4.
09:30 - Szwecja - Bilans handlu zagranicznego (SEK), lipiec - poprzedni odczyt 5,2 mld.
13:00 - Turcja - Decyzja ws. stóp procentowych, sierpień - prognoza 7,75%, poprzedni odczyt 8,25%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.