Wyczekiwanie na rynku złotego

Powrót

Środa, 20 sierpnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:54

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1737

  4,1867

 • CHF/PLN

  3,4512

  3,4599

 • GBP/PLN

  5,2037

  5,2358

 • USD/PLN

  3,1367

  3,1499

 • DKK/PLN

  0,5593

  0,5633

 • SEK/PLN

  0,4541

  0,4575

 • NOK/PLN

  0,5073

  0,5109

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Wyczekiwanie na rynku złotego


Początek dnia zaczyna się bardzo ciekawie. Dolar umacnia się na rynkach i szczególnie widać to na spadkach eurodolara. To przekłada się na osłabienie złotego do dolara, ale jednocześnie złoty zyskuje do euro i franka. Na funcie z kolei walka z poziomem 5,22, inwestorzy wiedzą dobrze że trwałe zejście poniżej tego poziomu otworzy drogę do większych spadków kursu GBP/PLN.
Złoty wyczekuje ale jednocześnie jest mocny i dzielnie broni oporów z poprzednich dni.
Zejście poniżej poziomów otwarcia z dnia dzisiejszego otworzy drogę do większego umocnienia złotego.
Jeśli chodzi o dane makro to uwaga będzie skupiona na protokole z posiedzenia Banku Anglii, a także produkcji przemysłowej i cenach produkcji z Polski. O tyle ważne będą dane z naszej gospodarki, iż ostatnie odczyty były zaskakująco słabe. Stąd złoty powinien wykazywać w dniu dzisiejszym większą zmienność.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


Węgry - Święto św. Stefana
08:00 - Niemcy - Inflacja producencka, lipiec.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 0,0%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza -0,7%, poprzedni odczyt -0,7%.
09:00 - Polska - Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, sierpień - poprzedni odczyt 97,9
10:30 - Wlk. Brytania - Protokół z posiedzenia BoE, sierpień.
12:00 - Wlk. Brytania - Wskaźnik zamówień wg CBI, sierpień - prognoza 4, poprzedni odczyt 2.
14:00 - Polska - Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa, lipiec.
Produkcja przemysłowa (m/m) - poprzedni odczyt -0,1%.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognoza 2,2%, poprzedni odczyt 1,7%.
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 2,1%.
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) - poprzedni odczyt 8%.
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 8,7%.
14:00 - Polska - Ceny produkcji, lipiec.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) - poprzedni odczyt 0,0%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) - poprzedni odczyt -1,3%.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) - prognoza -1,8%, poprzedni odczyt -1,7%.
14:30 - Kanada - Sprzedaż hurtowników (m/m), czerwiec - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 2,2%.
20:00- USA - Protokół z posiedzenia FOMC, lipiec.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.