Duża zmienność podczas przedłużonego weekendu

Powrót

Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:39

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1900

  4,1999

 • CHF/PLN

  3,4510

  3,4669

 • GBP/PLN

  5,2090

  5,2401

 • USD/PLN

  3,1300

  3,1420

 • DKK/PLN

  0,5611

  0,5633

 • SEK/PLN

  0,4563

  0,4577

 • NOK/PLN

  0,5085

  0,5109

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Duża zmienność podczas przedłużonego weekendu


Czwartkowe dobre zachowanie złotego nie utrzymało się podczas dnia świątecznego. Złoty mocno stracił na wartości, głównie za sprawą powrotu spekulacji nt. obniżki stóp procentowych w Polsce. Można było się tego spodziewać, szczególnie że odczyt inflacji poniżej zera od razu spowodował ożywienie wśród członków Rady Polityki Pieniężnej, a niektórzy od razu wypowiadali się że stopy procentowe są za wysokie w Polsce. To automatycznie przełożyło się na osłabienie złotego, a spekulanci wykorzystali fakt, iż u nas mieliśmy w piątek święto. Rynki zagraniczne działały.
Oczywiście drugim powodem nerwowości na rynku złotego są ciągłe napięcia na wschodzie Ukrainy i próby wejścia wojsk Rosyjskich(białego konwoju) na teren ukraiński.
Dziś rano złoty odrabia straty, ale ze względu na brak danych makro rynek powinien żyć informacjami z poprzedniego tygodnia i sytuacją na linii Rosja/Ukraina.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:00 - Czechy Inflacja producencka, lipiec.
Inflacja PPI (m/m) - aktualny 0,3%, prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,0%.
Inflacja PPI (r/r) - akutalny -0,1%, prognoza -0,3%, poprzedni odczyt -0,2%.
11:00 - Strefa Euro - Handel zagraniczny, czerwiec.
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) - prognoza 15,5 mld, poprzedni odczyt 15,4 mld.
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) - poprzedni odczyt 15,3 mld.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.