Dolar rośnie w siłę

Powrót

Środa, 13 sierpnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:29

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1931

  4,1999

 • CHF/PLN

  3,4600

  3,4725

 • GBP/PLN

  5,2602

  5,2699

 • USD/PLN

  3,1363

  3,1500

 • DKK/PLN

  0,5613

  0,5649

 • SEK/PLN

  0,4553

  0,4599

 • NOK/PLN

  0,5073

  0,5109

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Dolar rośnie w siłę


Wczoraj widzieliśmy ponowne podbijanie ceny dolara w relacji do złotego, który we wtorek osiągnął poziom 3,1570. Nie jest to wyższy poziom, niż widzieliśmy na ostatnim szczycie kilka dni temu, wiec jest szansa, że nie nastąpi wybicie kursu w górę. Niepokojące informacje płynące z Ukrainy również wpływają na to, że złoty traci, a dolar jako bezpieczna waluta zyskuje. Dzisiaj możemy spodziewać się wahań na poziomie około 200 punktów i USD/PLN powinien utrzymywać się w przedziale 3,1325-3,1525. Do tego dzisiejsze dane z USA mogą poruszyć kursem dolara, a inwestorzy chętnie będą te walutę kupowali, chociażby ze względu na słabe dane z europejskich gospodarek.
NOK/PLN dalej jest w okolicach 0,5080 i podejmuje walkę z poziomem 0,5100, gdzie napotyka opór. Możliwe odreagowanie w dół na tej parze walutowej, do poziomu 0,5030.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:45 - Francja - Inflacja konsumencka, lipiec.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza -0,4%, poprzedni odczyt 0,0%.
Inflacja HICP (m/m) - prognoza -0,4%, poprzedni odczyt 0,0%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,5%.
Inflacja HICP (r/r) - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,6%.
09:00 - Polska - Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC, lipiec - poprzedni odczyt 91,5.
10:30 - Wlk. Brytania - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, lipiec - prognoza -30 tys., poprzedni odczyt -36,3 tys.
11:00 - Strefa Euro - Produkcja przemysłowa, czerwiec.
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt -1,1%.
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,5%.
11:30 - Wlk. Brytania - Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney).
11:30 - Wlk. Brytania - Kwartalny raport BoE nt. inflacji, II kw.
14:00 - Polska - Bilans płatniczy, czerwiec.
Saldo obrotów towarowych (EUR) - poprzedni odczyt 175 mln.
Saldo rachunku bieżącego (EUR) - prognoza -270 mln, poprzedni odczyt 280 mln.
14:00 - Polska - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, lipiec.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt 0%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt 0,3%.
14:30 - USA - Wyniki sprzedaży detalicznej, lipiec.
Sprzedaż bez samochodów (m/m) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,4%.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,2%.
16:00 - USA - Zapasy niesprzedanych towarów (m/m), czerwiec - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,5%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.