Złoty nadal pod presją wydarzeń w Rosji i na Ukrainie

Powrót

Wtorek, 12 sierpnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:25

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1904

  4,2045

 • CHF/PLN

  3,4750

  3,4769

 • GBP/PLN

  5,2351

  5,2600

 • USD/PLN

  3,1400

  3,1467

 • DKK/PLN

  0,5613

  0,5641

 • SEK/PLN

  0,4545

  0,4589

 • NOK/PLN

  0,5053

  0,5099

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty nadal pod presją wydarzeń w Rosji i na Ukrainie


Brak danych w dniu wczorajszym i lekkie uspokojenie wydarzeń na linii Rosja/Ukraina i Rosja/reszta świata spowodowały, iż zakres wahań na rynku złotym był ograniczony. Początkowo złoty próbował odrabiać jednak na koniec dnia stracił i ostatecznie dzień wyszedł na zero. Wyraźnie widać wyczekiwanie na dalsze wydarzenia geopolityczne zza wschodniej granicy naszego kraju.
Cały czas złoty traci do walut skandynawskich, po wczorajszym porannym umocnieniu złotego druga część dnia to kontynuacja wyprzedaży złotego w relacji do korony duńskiej, szwedzkiej i norweskiej.
Wydaje się, że dziś powinniśmy obserwować próbę ataku na szczyty z poprzedniego tygodnia i to będzie spora próba sił dla złotego.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:30 - Szwecja - Inflacja CPI (r/r), lipiec - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 0,2%.
10:00 - Włochy - Inflacja konsumencka, fin. lipiec.
Inflacja CPI, fin. (m/m) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja CPI, fin. (r/r) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,3%.
11:00 - Niemcy - Indeks instytutu ZEW, sierpień - prognoza 18,2, poprzedni odczyt 27,1.
20:00 - USA - Budżet federalny (USD), lipiec - prognoza -96 mld, poprzedni odczyt 71 mld.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.