Konflikt Rosja - reszta świata daje się we znaki

Powrót

Piątek, 8 sierpnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:27

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2069

  4,2142

 • CHF/PLN

  3,4800

  3,4863

 • GBP/PLN

  5,2702

  5,2703

 • USD/PLN

  3,1500

  3,1597

 • DKK/PLN

  0,5643

  0,5669

 • SEK/PLN

  0,4545

  0,4589

 • NOK/PLN

  0,5025

  0,5063

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Konflikt Rosja - reszta świata daje się we znaki


W dniu wczorajszym złoty próbował przebić się ponownie poniżej kluczowych wsparć. Jednak końcówka dnia okazała się słabsza i dzisiejszy dzień rozpoczął się od dalszego osłabienia złotego. Jedynie do funta brytyjskiego złoty zyskuje na otwarciu. Coraz lepiej zaczyna wyglądać złoty względem dolara (tu pomagają wzrosty eurodolara). Jest to szansa także dla euro i franka. Sytuacja jest jednak nadal napięta i Wojna gospodarcza pomiędzy Rosją a resztą świata trwa na dobre i Prezydent Putin już ponownie zaczyna straszyć wojskami. Zapewne nikt nie wierzy w wojnę, ale rynki finansowe się boją. Polska niestety jak i pozostałe kraje bloku wschodniego cierpią najbardziej, to widać po przecenie na walutach. Tracą waluty Węgier, Czech, Rumunii, i oczywiście Polski.
Generalnie złoty jest słaby i nerwowa sytuacja gospodarcza na świecie nie sprzyja poprawie optymizmu na naszym rynku.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:00 - Niemcy - Handel zagraniczny, czerwiec.
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR)1 - aktuany 6,2 mld, prognoza 17,5 mld, poprzedni odczyt 18,8 mld.
Eksport s.a. (m/m) - akutalny 0,9%, prognoza 0,7%, poprzedni odczyt -1,1%.
Import s.a. (m/m) - aktualny 4,5%, prognoza 2,4%, poprzedni odczyt -3,4%.
08:45 - Francja - Produkcja przemysłowa (m/m), czerwiec - aktualny 1,6%, prognoza 0,6%, poprzedni odczyt -2,3%.
09:00 - Czechy - Stopa bezrobocia, lipiec - poprzedni odczyt 7,4%.
09:00 - Czechy - Protokół z posiedzenia CNB, lipiec.
09:30 - Szwecja - Produkcja przemysłowa s.a. (r/r), czerwiec - poprzedni odczyt -2,2%.
10:30 - Wlk. Brytania - Bilans handlu zagranicznego (GBP), czerwiec - prognoza -8,9 mld, -9,204 mld.
14:30 - USA - Jednostkowe koszty pracy, wst. (k/k), II kw. - prognoza 2,0%, poprzedni odczyt 5,7%.
14:30 - USA - Wydajność pracy, wst. (k/k), II kw. - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt -3,2%.
14:30 - Kanada - Sytuacja na rynku pracy, lipiec.
Zmiana zatrudnienia -poprzedni odczyt -9,4 tys.
Stopa bezrobocia - poprzedni odczyt 7,1%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.