Posiedzenie ECB szansą dla złotego

Powrót

Czwartek, 7 sierpnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:42

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1901

  4,2098

 • CHF/PLN

  3,4501

  3,4669

 • GBP/PLN

  5,2701

  5,2906

 • USD/PLN

  3,1335

  3,1499

 • DKK/PLN

  0,5617

  0,5651

 • SEK/PLN

  0,4535

  0,4569

 • NOK/PLN

  0,4991

  0,5035

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Posiedzenie ECB szansą dla złotego


Wczoraj widzieliśmy kolejny dzień osłabienia złotego. EUR/PLN wybił się w środę ponad 4,2100 i obecnie kurs jest przy poziomach, które wyznacza jedenastomiesięczna linia trendu spadkowego. Zdecydowane wybicie ponad tą linię mogłoby sugerować zmianę trendu EUR/PLN na wzrostowy. Jednak dzisiaj mamy comiesięczne posiedzenie ECB i decyzja na temat stóp procentowych. Pozostaną one prawdopodobnie na tym samym poziomie, ale ostatnie słabe dane z europejskich gospodarek (wspomnijmy, że ostatni odczyt PKB dla Włoch za II kwartał był poniżej zera, co oznacza powrót recesji) mogą być przyczyną zdecydowanych ruchów ECB dotyczących polityki monetarnej. W takim wypadku, dzisiaj po konferencji Mario Draghiego prognozujemy osłabienie się euro. Poprzednie decyzje dążące do osłabienia euro, powodowały umocnienie złotego, więc tak może być również dzisiaj.
NOK/PLN wczoraj doszedł do poziomu 0,5000 i dalej utrzymuje się w przy tych poziomach, gdzie jest opór na dalszy wzrost kursu. Prognozujemy, że to już koniec wzrostów na koronie norweskiej i teraz prawdopodobnie będziemy przygotowywać się do spadku kursu.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:45 - Francja - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR), czerwiec - prognoza -4,8 mld, poprzedni odczyt -4,9 mld.
09:00 - Hiszpania - Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r), czerwiec - prognoza 3,0%, poprzedni odczyt 2,5%.
13:00 - Wlk. Brytania - Decyzja ws. stóp procentowych, sierpień - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,5%.
13:45 - Strefa Euro - Decyzja ECB ws. stóp procentowych, sierpień - prognoza 0,15%, poprzedni odczyt 0,15%.
14:30 - Strefa Euro - Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB, sierpień.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 302 tys., poprzedni odczyt 302 tys.
21:00 - USA - Kredyt konsumencki (USD), czerwiec - prognoza 18,45 mld, poprzedni odczyt 19,60 mld.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.