Złoty ponownie w defensywie

Powrót

Środa, 6 sierpnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:01

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1861

  4,1944

 • CHF/PLN

  3,4401

  3,4555

 • GBP/PLN

  5,2801

  5,2850

 • USD/PLN

  3,1301

  3,1365

 • DKK/PLN

  0,5601

  0,5617

 • SEK/PLN

  0,4527

  0,4549

 • NOK/PLN

  0,4973

  0,4999

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty ponownie w defensywie


Wczoraj złoty ponownie testował szczyty z ostatnich kilkunastu tygodni. Teraz wykazuje większość słabość, a dane makro nie pomagają naszej walucie. Od rana złoty dalej w defensywie i kurs złotego lekko słabnie. Kluczowe poziomy dla poszczególnych walut: EUR/PLN - 4,20, USD/PLN - 3,14, GBP/PLN - 5,30, CHF/PLN - 3,45.
Rynek powinien być spokojniejszy gdyż jutro ECB przedstawi prognozy wysokości stóp procentowych w Eurolandzie. To jeden z kluczowych czynników makro mający największy wpływ na wycenę euro na rynkach światowych. Złoty nadal pod wpływem informacji z Europy.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:00 - Niemcy - Zamówienia w przemyśle, czerwiec.
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) - aktualny -3,2%, prognoza 0,7%, poprzedni odczyt -1,6%.
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 7,8%.
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) - aktualny -4,3%, prognoza 0,9%, poprzedni odczyt 7,7%.
09:15 - Szwajcaria - Inflacja konsumencka, lipiec.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza -0,5%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt 0,0%.
10:00 - Włochy - Produkcja przemysłowa (m/m), czerwiec - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt -1,2%.
10:30 - Wlk. Brytania - Wyniki produkcji przemysłowej, czerwiec.
Produkcja przemysłowa (m/m) - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt -0,7%.
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt -1,3%.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognoza 1,6%, poprzedni odczyt 2,3%.
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) - prognoza 2,3%, poprzedni odczyt 3,7%.
11:00 - Włochy - Produkt Krajowy Brutto, wst. II kw.
PKB, wst. (k/k) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt -0,1%.
PKB, wst. (r/r) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt -0,5%.
14:30 - USA - Handel zagraniczny, czerwiec
Bilans handlu zagranicznego (USD) - prognoza -43,5 mld, poprzedni odczyt -44,39 mld.
Eksport (USD) - poprzedni odczyt 195,46 mld.
Import (USD) - poprzedni odczyt 239,85 mld.
14:30 - Kanada - Bilans handlu zagranicznego (CAD), czerwiec - poprzedni odczyt -0,15 mld.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.