Złoty odrabia straty

Powrót

Wtorek, 5 sierpnia 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:41

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1700

  4,1819

 • CHF/PLN

  3,4301

  3,4359

 • GBP/PLN

  5,2251

  5,2450

 • USD/PLN

  3,1002

  3,1149

 • DKK/PLN

  0,5573

  0,5617

 • SEK/PLN

  0,4511

  0,4549

 • NOK/PLN

  0,4943

  0,4969

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty odrabia straty


Od 1 sierpnia, kiedy to złoty był najsłabszy od kilku miesięcy, widzimy sukcesywne umacnianie się naszej waluty. CHF/PLN od szczytów tamtego dnia odrobił już ponad 2 grosze i jest na dobrej drodze, aby zejść w okolice 3,4100. Do tego potrzeba pokonania poziomów, na którym frank znajduje się obecnie. Dzisiaj w Strefie Euro mamy dane dotyczące indeksu PMI. Prognozy zapowiadają dobre odczyty, więc jeżeli one się spełnią jest szansa na umocnienie złotego, ponieważ europejska gospodarka pokaże nam zadowalające wskaźniki, co spowoduje chęć inwestorów do podejmowania ryzyka. Dlatego najważniejszy dla złotego będzie poranek, który może wskazać szlaki na cały dzisiejszy dzień.
Korona norweska nadal utrzymuje się na podobnych poziomach, w okolicy 0,4950. Nie ma jednoznacznego ruchu, w górę lub w dół, na tej walucie, więc na razie mamy wyczekiwanie. Plus tego jest taki, że NOK/PLN jest stabilny.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:15 - Hiszpania - Indeks PMI dla usług, lipiec - prognoza 54, poprzedni odczyt 54,8.
09:45 - Włochy - Indeks PMI dla usług, lipiec - prognoza 53,7, poprzedni odczyt 53,9.
09:50 - Francja - Indeks PMI dla usług, fin., lipiec - prognoza 50,4, poprzedni odczyt 48,2.
09:55 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, fin., lipiec - prognoza 56,6, poprzedni odczyt 54,6.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, fin., lipiec - prognoza 54,4, poprzedni odczyt 52,8.
10:30 - Wlk. Brytania - Indeks PMI dla usług, lipiec - prognoza 58. poprzedni odczyt 57,7.
11:00 - Strefa Euro - Sprzedaż detaliczna, czerwiec.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,0%.
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) - prognoza 1,3%, poprzedni odczyt 0,7%.
15:45 - USA - Indeks PMI dla usług, fin., lipiec - prognoza 61, poprzedni odczyt 61.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), czerwiec - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt -0,1%.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (m/m), czerwiec - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt -1,0%.
16:00 - USA - Zamówienia w przemyśle (m/m), czerwiec - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt -0,5%.
16:00 - USA - Raport ISM dla usług, lipiec.
Indeks aktywności biznesowej - prognoza 57,7, poprzedni odczyt 57,5.
Indeks ISM dla usług - prognoza 56,1, poprzedni odczyt 56,0.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.