Dolar poruszył rynkiem

Powrót

Czwartek, 31 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:42

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1602

  4,1670

 • CHF/PLN

  3,4140

  3,4269

 • GBP/PLN

  5,2431

  5,2500

 • USD/PLN

  3,0983

  3,1090

 • DKK/PLN

  0,5561

  0,5589

 • SEK/PLN

  0,4491

  0,4500

 • NOK/PLN

  0,4945

  0,4978

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Dolar poruszył rynkiem


Trochę emocji zasmakowaliśmy wczoraj na rynku walutowym, kiedy były publikowane dane z USA. Świetny odczyt PKB spowodował wybicie dolara ponad poziom 3,1000. PKB w USA wyniosło 4%, przy prognozach na poziomie 3%, więc nie dziwne, że dolar zaczął się gwałtownie umacniać. USD/PLN w tej sytuacji dalej idzie w kierunku prognozowanego przez nas poziomu 3,1300. Niestety dobre wiadomości z USA na razie nie pomagają złotemu, który traci do głównych europejskich walut. Niepewność na Ukrainie nie daje mu okazji do umocnienia. Dzisiaj mamy kilka odczytów danych ze Strefy Euro, więc jeżeli będą one nienajlepsze, możemy spodziewać się umocnienia złotego, jednak zakładamy, że nie będzie to ruch o dużym zasięgu. Wahania na EUR i CHF mogą wynosić dzisiaj około 70 punktów.
NOK/PLN dalej utrzymuje się w okolicach 0,4950, ale widzimy, że od tygodnia nie może się zdecydowanie wybić ponad ten poziom, dlatego szanse na jego dalszy wzrost stają się coraz mniejsze.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:00 - Niemcy - Sprzedaż detaliczna, czerwiec.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt -0,6%.
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 1,9%.
08:45 - Francja - Wydatki konsumentów (m/m), czerwiec - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 1,0%.
08:45 - Francja - Inflacja producencka, czerwiec.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt -0,5%.
Inflacja PPI (r/r) - poprzedni odczyt -0,2%.
09:55 - Niemcy - Stopa bezrobocia s.a., lipiec - prognoza 6,7%, poprzedni odczyt 6,7%.
10:00 - Włochy - Stopa bezrobocia, czerwiec - prognoza 12,6%, poprzedni odczyt 12,6%.
11:00 - Strefa Euro - Stopa bezrobocia, czerwiec - prognoza 11,6%, poprzedni odczyt 11,6%.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), lipiec - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,5%.
11:00 - Włochy - Inflacja konsumencka, wst., lipiec.
Inflacja CPI, wst. (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja CPI, wst. (r/r) - prgonoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,3%.
12:00 - Włochy - Inflacja producencka, czerwiec.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza -1,8%, poprzedni odczyt -1,4%.
13:30 - USA - Raport Challengera, lipiec - poprzedni odczyt 31,434 tys.
14:30 - USA - Indeks kosztów zatrudnienia (k/k), II kw. - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,3%.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 301 tys., poprzedni odczyt 284 tys.
15:45 - USA - Indeks Chicago PMI, lipiec - prognoza 63, poprzedni odczyt 62,6.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.