Złoty słabnie pod wpływem wyczekiwania na dane

Powrót

Środa, 30 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:33

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1500

  4,1550

 • CHF/PLN

  3,4200

  3,4259

 • GBP/PLN

  5,2301

  5,2429

 • USD/PLN

  3,0900

  3,1065

 • DKK/PLN

  0,5543

  0,5575

 • SEK/PLN

  0,4493

  0,4537

 • NOK/PLN

  0,4931

  0,4978

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty słabnie pod wpływem wyczekiwania na dane


Wczorajszy dzień okazał się nieco słabszy dla złotego. Wyczekiwanie na dane w dniu dzisiejszym spowodowały, że wkradła się nerwowość na rynek polskiej waluty i złoty stracił na wartości. Stabilnie zachowuje się w relacji do funta, ale tu wciąż obserwujemy szczyty z ostatnich kilkunastu dni. Najmniej złoty stracił do franka i euro, najsłabiej radzi sobie w relacji do dolara, to efekt dalszej przeceny eurodolara.
W dniu dzisiejszy szczególna uwagę należy zwrócić na PKB, Raport ADP, i FOMC z USA, a dodatkowo ze Strefy Euro koniunktura gospodarcza i inflacja z Niemiec. Jak zawsze dane ze Szwecji powinni mocno wpłynąć na zmienność na Koronie. Rynek spodziewa się umocnienia dolara na rynkach.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:00 - Hiszpania - Produkt Krajowy Brutto, wst., II kw.
PKB s.a., wst. (r/r) - prognoza 1,1%, poprzedni odczyt 0,5%.
09:00 - Szwajcaria - Indeks instytutu KOF, lipiec - prognoza 101, poprzedni odczyt 100,4.
09:30 - Szwecja - Produkt Krajowy Brutto, II kw.
PKB w.d.a. (r/r) - prognoza 2,4%, poprzedni odczyt 1,9%.
11:00 - Strefa Euro - Koniunktura gospodarcza lipiec.
Indeks nastrojów biznesu - prognoza 0,20, poprzedni odczyt 0,22.
Indeks nastrojów konsumentów - prognoza -8,4, poprzedni odczyt -7,5.
Indeks nastrojów producentów - prognoza -4,5, poprzedni odczyt -4,3.
Indeks nastrojów w gospodarce - prognoza 101,8, poprzedni odczyt 102.
14:00 - Niemcy - Inflacja konsumencka, wst., lipiec.
Inflacja CPI, wst. (r/r) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 1,0%.
Inflacja HICP, wst. (r/r) - prognoza 0,9%, poprzedni odczyt 1,0%.
14:15 - USA - Raport ADP, lipiec - prognoza 230 tys., poprzedni odczyt 281 tys.
14:30 - USA - Produkt Krajowy Brutto, wst., II kw.
PKB (annualizowany), wst. - prognoza 3,0%, poprzedni odczyt -2,9%.
Deflator PKB, wst. (k/k) - prognoza 1,8%, poprzedni odczyt 1,3%.
PCE core, wst. (k/k) - prognoza 1,9%, poprzedni odczyt 1,2%.
20:00 - USA - Decyzja FOMC ws. stóp procentowych, lipiec - prognoza 0-0,25%, poprzedni odczyt 0-0,25%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.