Euro bez większych zmian

Powrót

Poniedziałek, 28 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:57

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1400

  4,1455

 • CHF/PLN

  3,4122

  3,4169

 • GBP/PLN

  5,2261

  5,2338

 • USD/PLN

  3,0785

  3,0859

 • DKK/PLN

  0,5531

  0,5569

 • SEK/PLN

  0,4511

  0,4537

 • NOK/PLN

  0,4941

  0,4979

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Euro bez większych zmian


Dzisiaj na rynku walutowym możemy widzieć walkę na euro, ponieważ znajduje się on przy oporze, który uniemożliwia dalszy wzrost EUR/PLN. Brak danych makro z Europy zwiększa nam nieprzewidywalność tego, co może się dzisiaj na omawianej parze walutowej wydarzyć. Poziomy, które widzimy obecnie, euro próbowało pokonać już w piątek, ale bez skutku. Jednak kolejny opór znajduje się 30 punktów wyżej, więc dalej możemy mieć do czynienia z wąskim zakresem wahań, który od jakiegoś czasu nam towarzyszy na rynku, więc prognozujemy, że kurs euro będzie stabilny, a wahania w ciągu dnia mogą wynosić maksymalnie 70-80 punktów.
Na parze NOK/PLN nie ma większych zmian, Kurs nadal jest w okolicach 0,4950, gdzie ma wsparcie, jednak jeżeli nie odbije się on w górę w ciągu dzisiejszego dnia, to możliwe jest zejście do poziomu 0,4920.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:00 - Polska - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC, lipiec - poprzedni odczyt 152,8.
15:45 - USA - Indeks PMI dla usług, wst., lipiec - prognoza 61,5, poprzedni odczyt 61.
16:00 - USA - Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m), czerwiec - poprzedni odczyt 6,1%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.