Stabilny frank

Powrót

Piątek, 25 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:50

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1449

  4,1450

 • CHF/PLN

  3,4050

  3,4149

 • GBP/PLN

  5,2102

  5,2339

 • USD/PLN

  3,0661

  3,0799

 • DKK/PLN

  0,5531

  0,5569

 • SEK/PLN

  0,4481

  0,4509

 • NOK/PLN

  0,4933

  0,4969

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Stabilny frank


Na rynku walutowym dalej towarzyszy nam mała zmienność. Dane, które są publikowane nie mają dużego wpływu na rynek, a największe ruchy w ciągu ostatniego miesiąca są spowodowane decyzjami banków centralnych. Dlatego na dzisiaj prognozujemy wahania CHF/PLN w wysokości 60 punktów, między poziomami 3,4139 - 3,4199. Wszystko jest spowodowane tym samym, co w poprzednie dni, czyli bliskością technicznych wsparć i oporów oraz brakiem danych, który mogłyby znacząco poruszyć rynkiem. Dlatego też myśląc o zakupie franka szwajcarskiego, możemy się spodziewać stabilności kursu, ale dzisiaj na umocnienie złotego do tej waluty, według nas, nie ma co liczyć.
NOK/PLN znajduje się obecnie przy oporze technicznym, który hamuje jego dalszy wzrost, jednak dalej utrzymuje się on nad trzytygodniową linią trendu wzrostowego i zachowuje szanse na wzrost. Jeżeli kurs przebije od dołu opór 0,4970, to kolejnym szczytem na tej walucie może być poziom 0,5000.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:30 - Szwecja - Bilans handlu zagranicznego (SEK), czerwiec - poprzedni odczyt 0,2 mld.
09:30 - Szwecja - Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r), czerwiec - prognoza 3%, poprzedni odczyt 3%.
10:00 - Strefa Euro - Podaż pieniądza M3 (r/r), czerwiec - prognoza 1,1%, poprzedni odczyt 1,0%.
10:00 - Niemcy - Indeks instytutu Ifo, lipiec - prognoza 109,4, poprzedni odczyt 109,7.
10:30 - Wlk. Brytania - Produkt Krajowy Brutto, wst., II kw.
PKB s.a., wst. (k/k) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,8%.
PKB s.a., wst. (r/r) - prognoza 3,1%, poprzedni odczyt 3,1%.
14:30 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m), czerwiec - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,0%.
14:30 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (m/m), czerwiec - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt -0,9%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.