Duża porcja danych makro zwiększy zmienność na rynku

Powrót

Czwartek, 24 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:16

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1350

  4,1394

 • CHF/PLN

  3,4020

  3,4139

 • GBP/PLN

  5,2162

  5,2399

 • USD/PLN

  3,0610

  3,0799

 • DKK/PLN

  0,5531

  0,5567

 • SEK/PLN

  0,4463

  0,4499

 • NOK/PLN

  0,4943

  0,4969

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Duża porcja danych makro zwiększy zmienność na rynku


Dawno nie było takiego dnia, w którym poznamy tak dużą porcję danych makro z kilku gospodarek. Głównie publikowane będą dane PMI dla usługi i przemysłu z Europy i USA. Generalnie te wskaźniki wyglądają stabilnie, ale oczywiście większe odchylenia od poprzednich odczytów spowodują podwyższoną zmienność. Rynek najbardziej będzie wyczekiwał danych o zasiłkach dla bezrobotnych z USA. Od tego zależy jakie będzie nastawienie FED dot. dalszego ograniczania programu QE3 i w konsekwencji podwyżki stóp procentowych. Najbardziej traci złoty do dolara(spadki eurodolara) tu kolejne nowe szczyty z ostatnich kilku miesiącach i wybicie z konsolidacji 2,99-3,07. Złoty ponownie traci do funta, ale jeszcze jest poniżej 4,25. Kurs złotego w relacji do euro porusza w przedziale 4,1310-4,1450. Obecnie odbił się od linii poprowadzonej po dołkach z ostatnich 2 miesięcy.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:00 - Hiszpania - Stopa bezrobocia II kw. - prognoza 24,9%, poprzedni odczyt 25,93%.
09:00 - Francja - Indeks PMI dla przemysłu, wst. lipiec - prognoza 48,1, poprzedni odczyt 48,2.
09:00 - Francja - Indeks PMI dla usług, wst. lipiec -prognoza 48,4, poprzedni odczyt 48,2.
09:30 - Szwecja - Inflacja PPI (r/r), czerwiec - poprzedni odczyt 2,8%.
09:30 - Szwecja - Stopa bezrobocia, czerwiec - prognoza 9%, poprzedni odczyt 8%.
09:30 - Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu, wst. lipiec - prognoza 52, poprzedni odczyt 52.
09:30 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, wst. lipiec - prognoza 54,5, poprzedni odczyt 54,6.
10:00 - Włochy - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m), maj - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,4%.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla przemysłu, wst. lipiec - prognoza 51,7, poprzedni odczyt 51,8.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, wst. lipiec - prognoza 52,7, poprzedni odczyt 52,8.
10:30 - Wlk. Brytania - Wyniki sprzedaży detalicznej, czerwiec.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt -0,5%.
Sprzedaż detaliczna (r/r) - prognoza 3,9%, poprzedni odczyt 3,9%.
14:00 - Polska - Koniunktura konsumencka, lipiec.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej - poprzedni odczyt -15,4.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej - poprzedni odczyt -18,8.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 308 tys., poprzedni odczyt 302 tys.
15:45 - USA - Indeks PMI dla przemysłu, wst. lipiec - prognoza 57,5, poprzedni odczyt 57,3.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.