Sytuacja na Ukrainie nie pomaga złotemu

Powrót

Poniedziałek, 21 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:01

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1431

  4,1539

 • CHF/PLN

  3,4100

  3,4199

 • GBP/PLN

  5,2251

  5,2499

 • USD/PLN

  3,0600

  3,0688

 • DKK/PLN

  0,5551

  0,5575

 • SEK/PLN

  0,4461

  0,4499

 • NOK/PLN

  0,4941

  0,4964

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Sytuacja na Ukrainie nie pomaga złotemu


Po umocnieniu się złotego na początku zeszłego tygodnia, w drugiej części widzieliśmy jego osłabienie. CHF/PLN daje jednak dzisiaj szansę na dalsze umocnienie polskiej waluty w perspektywie całego tygodnia. Kurs odbił się w dół od czteromiesięcznej linii trendu spadkowego i na razie pod nią się utrzymuje. Dopóki nie zostanie ona przebita dalej będziemy oglądać umacnianie się złotego. Lecz leżeli kurs wzrośnie powyżej 3,4300 możemy być świadkami jeszcze większego osłabienia się naszej waluty. Jednak bardziej skłaniamy się do pierwszego scenariusza, ponieważ nie ma na razie żadnych sygnałów, które miałyby spowodować osłabienia się złotego. Stopy procentowe w Polsce pozostają na razie bez zmian, jedynie sytuacja na Ukrainie może mu zaszkodzić. Przykład tego mieliśmy w czwartek, kiedy po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga nad Ukraińskim niebem kurs złotego względem innych walut poszedł mocno w górę.
NOK/PLN ostatnio doszedł do wyznaczonego przez nas celu 0,4950 i na razie zmienność na tej walucie pozostaje mała, ponieważ toczy się walka z oporem na wcześniej wspomnianym poziomie. Jeżeli zostanie on pokonany możemy dalej oglądać wzrost kursu korony norweskiej w relacji do złotego.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:00 - Niemcy - Inflacja producencka, czerwiec.
Inflacja PPI (m/m) - aktualny 0,0%, prognoza 0,0%, poprzedni odczyt -0,2%.
Inflacja PPI (r/r) - aktualny -0,7%, prognoza -0,7%, poprzedni odczyt -0,8%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.