NOK/PLN z szansą na wzrost

Powrót

Czwartek, 17 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:34

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1300

  4,1399

 • CHF/PLN

  3,4015

  3,4119

 • GBP/PLN

  5,2350

  5,2498

 • USD/PLN

  3,0501

  3,0600

 • DKK/PLN

  0,5525

  0,5567

 • SEK/PLN

  0,4461

  0,4493

 • NOK/PLN

  0,4915

  0,4928

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


NOK/PLN z szansą na wzrost


Dobre dane z naszego kraju bardzo pomogły wczoraj złotemu. CHF/PLN w środę spadł do poziomów z 10 lipca i to właśnie dzięki dobrym odczytom o inflacji w Polsce. Dzisiaj już od rana widzimy wzrosty na tej parze walutowej, obecnie jesteśmy przy najwyższych poziomach wczorajszego dnia i jeżeli opór, który stanowią szczyty z wczoraj, zostanie pokonany, to kurs może wzrosnąć jeszcze o pół grosza i będziemy kupowali franka w okolicach 3,41. Takiego scenariusza na dzisiaj się spodziewamy. Złoty od dwóch dni się umacniał, więc dzień z odreagowaniem nastąpi prawdopodobnie dzisiaj.
NOK/PLN dalej walczy o wzrost kursu. Sprzedaż korony norweskiej była już w okolicach 0,4900, ale kurs odbił się od dwutygodniowej linii trendu wzrostowego i znów jest szansa na wzrost kursu w okolice 0,4950.
Wpływ na dzisiejsze notowania walut mogą mieć popołudniowe odczyty danych z USA, więc w tych godzinach możemy się spodziewać większych wahań na dolarze.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:00 - Polska - Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, lipiec - poprzedni odczyt 97,9.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja konsumencka, czerwiec.
Inflacja bazowa HICP (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja HICP (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja bazowa HICP (r/r) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,8%.
Inflacja HICP (r/r) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,5%.
13:00 - Turcja - Decyzja ws. stóp procentowych, lipiec - poprzedni odczyt 8,75%.
14:00 - Polska - Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa, czerwiec.
Produkcja przemysłowa (m/m) - poprzedni odczyt -1,7%.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognoza 4,0%, poprzedni odczyt 4,4%.
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 2,7%.
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) - poprzedni odczyt 10%.
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 8,3%.
14:00 - Polska - Ceny produkcji, czerwiec.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) - poprzedni odczyt -0,2%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) - poprzedni odczyt -1,4%.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) - prognoza -1,8%, poprzedni odczyt -1,0%.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 310 tys., poprzedni odczyt 304 tys.
16:00 - USA - Indeks Fed z Filadelfii, lipiec - prognoza 16, poprzedni odczyt 17,8.
19:35 - USA - Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.