Wyczekiwanie na wybicie

Powrót

Poniedziałek, 30 czerwca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:13

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1502

  4,1565

 • CHF/PLN

  3,4150

  3,4259

 • GBP/PLN

  5,1765

  5,1959

 • USD/PLN

  3,0401

  3,0539

 • DKK/PLN

  0,5553

  0,5585

 • SEK/PLN

  0,4503

  0,4539

 • NOK/PLN

  0,4961

  0,4985

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Wyczekiwanie na wybicie


Po bardzo spokojnym piątku na rynkach walutowych dziś może być kolejny dzień, gdzie dużych zmian na walucie nie zobaczymy. EUR/PLN z technicznego punktu widzenia, wskazuje nam na to, że zakres wahań może dzisiaj wynosić około 100 punktów i będzie mieścił się w przedziale 4,1460-4,1560. Wąskie wahania na rynku są spowodowane tym, że analiza techniczna wskazuje nam na to, że wsparcia i opory są bardzo blisko siebie i nie pozwalają wybić się w jedną ze stron. Dzisiaj mamy trochę danych na temat inflacji w Europie oraz dane o podaży pieniądza w Strefie Euro. Jeżeli chcemy mówić o jakimś wybiciu to należy się go spodziewać prawdopodobnie w związku z jakimiś danymi, ponieważ analiza techniczna nie daje inwestorom jednoznacznych sygnałów kupna lub sprzedaży waluty. Na franku szwajcarskim sytuacja wygląda identycznie jak na euro, wsparcia i opory są bardzo blisko siebie i czekamy jak będzie reagował kurs na dane z Europy. Sytuacja polityczna w Polsce trochę się uspokoiła, na razie nie ma przypuszczeń, aby w najbliższym czasie doszło do wcześniejszych wyborów, więc nastroje na złotym uległy lekkiej poprawie i można się spodziewać, że inwestorzy zaczną kupować złotego, aczkolwiek obecna sytuacja też nie może być w pełni zadowalająca, więc złoty na pewno nie jest tak mocny jak był na początku miesiąca.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


10:00 - Włochy - Inflacja producencka, maj.
Inflacja PPI (m/m) - poprzedni odczyt -0,3%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza -1,3%, poprzedni odczyt -1,5%.
10:00 - Strefa Euro - Podaż pieniądza M3 (r/r), maj - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,8%.
10:30 - Wlk. Brytania - Podaż pieniądza M4 (m/m), maj - poprzedni odczyt -0,2%.
10:30 - Wlk. Brytania - Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny, maj - prognoza 61,5 tys., poprzedni odczyt 62,918 tys.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), czerwiec - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,5%.
11:00 - Włochy - Inflacja konsumencka, wst., czerwiec.
Inflacja CPI, wst. (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja CPI, wst. (r/r) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,5%.
14:00 - Polska - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR), I kw. - poprzedni odczyt -1071 mln.
15:45 - USA - Indeks Chicago PMI, czerwiec - prognoza 62,9, poprzedni odczyt 65,5.
16:00 - USA - Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m), maj - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,4%.
19:10 - USA - Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.