Możliwość wybicia na euro

Powrót

Piątek, 27 czerwca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:07

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1425

  4,1588

 • CHF/PLN

  3,4071

  3,4235

 • GBP/PLN

  5,1801

  5,1999

 • USD/PLN

  3,0401

  3,0529

 • DKK/PLN

  0,5557

  0,5599

 • SEK/PLN

  0,4511

  0,4559

 • NOK/PLN

  0,4961

  0,4979

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Możliwość wybicia na euro


Sytuacja na rynku trochę się uspokoiła, lecz wczoraj ponownie byliśmy świadkami osłabienia się złotego. EUR/PLN w ciągu dnia znów przekroczył 4,16 na kupno waluty, lecz po południu kurs spadł poniżej tego poziomu. Największy wpływ na euro będą miały dzisiaj dane z Francji, Niemiec i całej Strefy Euro. Dane o PKB czy inflacji mogą wywołać największy ruch na rynku. Dzisiaj trzeba liczyć na znaczne wybicie euro, w którąś ze stron, ponieważ z technicznego punktu widzenia wahania nie powinny być duże, ponieważ wsparcia i opory są bardzo blisko siebie, ale dane, które będą dzisiaj opublikowane mogą być przyczynkiem do takiego scenariusza. Dziś trochę lepiej wygląda sytuacja na NOK/PLN. Dwa dni temu można było sprzedać tę walutę poniżej 0,4930, a dzisiaj kurs jest już powyżej 0,4960. Tak jak pisaliśmy wcześniej, jest szansa na umocnienie tej waluty, ale w ciągu najbliższych dni będziemy mieli do czynienia z mniejszymi wahaniami na tej walucie.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:45 - Francja - PKB s.a., fin. (k/k), I kw. - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 0,3%.
08:45 - Francja - Wydatki konsumentów (m/m), maj - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt -0,3%.
08:45 - Francja - Inflacja producencka, maj.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza -0,6%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja PPI (r/r) - poprzedni odczyt -0,9%.
09:00 - Polska - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC, czerwiec - poprzedni odczyt 154.
09:30 - Szwecja - Bilans handlu zagranicznego (SEK), maj - poprzedni odczyt 4,6 mld.
09:30 - Szwecja - Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r), maj - prognoza 4,1%, poprzedni odczyt 5,7%.
10:30 - Wlk. Brytania - Produkt Krajowy Brutto, fin., I kw.
PKB s.a., fin. (k/k) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,7%.
PKB s.a., fin. (r/r) - prognoza 3,1%, poprzedni odczyt 2,7%.
10:30 - Wlk. Brytania - Saldo rachunku bieżącego (GBP), I kw. - prognoza -17,5 mld, poprzedni odczyt -22,4 mld.
11:00 - Strefa Euro - Koniunktura gospodarcza, czerwiec.
Indeks nastrojów biznesu - prognoza 0,4, poprzedni odczyt 0,37.
Indeks nastrojów konsumentów - prognoza -7,4, poprzedni odczyt -7,1.
Indeks nastrojów producentów - prognoza -3,0, poprzedni odczyt -3,0.
Indeks nastrojów w gospodarce - prognoza 103, poprzedni odczyt 102,7.
Indeks nastrojów w usługach - prognoza 4,0, poprzedni odczyt 3,8.
14:00 - Niemcy - Inflacja konsumencka, wst., czerwiec.
Inflacja CPI, wst. (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja HICP, wst. (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt -0,3%.
Inflacja CPI, wst. (r/r) - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 0,9%.
Inflacja HICP, wst. (r/r) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,6%.
14:30 - Kanada - Inflacja producencka, maj.
Inflacja IPPI (m/m) - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt -0,2%.
Inflacja IPPI (r/r) - prognoza 4,0%, poprzedni odczyt 3,9%.
15:55 - USA - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin., czerwiec - prognoza 82, poprzedni odczyt 81,9.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.