Lepsze nastroje na złotym

Powrót

Wtorek, 8 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 10:00

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1370

  4,1500

 • CHF/PLN

  3,4120

  3,4157

 • GBP/PLN

  5,2101

  5,2305

 • USD/PLN

  3,0451

  3,0537

 • DKK/PLN

  0,5543

  0,5569

 • SEK/PLN

  0,4441

  0,4479

 • NOK/PLN

  0,4921

  0,4949

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Lepsze nastroje na złotym


Złoty zaczyna mieć coraz więcej siły, dlatego wczoraj widzieliśmy jego umocnienie w relacji do głównych europejskich walut i do dolara. Pomagają w tym na pewno zapewnienia prezesa NBP, że nie ma się co gorączkować na temat obniżenia stóp procentowych w Polsce, kiedy nasza gospodarka nie zwalnia. Jeżeli wzrost PKB zostanie utrzymany na obecnym poziomie, obniżki może nie być. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że zdania wśród członków RPP są podzielone - pani Chojna-Duch śmielej mówi o cięciu stóp, niż prezes Belka. Jednak mimo to nastroje na złotym poprawiają się. Uważamy, że dziś może być kolejny dzień jego umocnienia. USD/PLN jest teraz przy oporze technicznym, który znajduje się w przedziale 3,0425-3,0455 i poranna próba przebicia tego poziomu na razie się nie udała. W związku z tym możemy dziś oglądać na tej parze walutowej umocnienie się złotego do poziomu 3,0400, jednak jeżeli wyżej wymieniony opór zostanie przebity od dołu, możemy oglądać zwyżkę kursu dolara do okolic 3,0500.
Korona norweska wczoraj umocniła się, zgodnie z oczekiwaniami, lecz dziś możemy widzieć delikatne osłabienie, związane z odreagowaniem na tej parze walutowej. W okolicach 0,4950 mamy opór na dalszy wzrost kursu, ale jest szansa, że ten poziom zostanie osiągnięty, a potem nie wykluczamy ewentualnej zwyżki do okolic 0,5000, jednak to będzie zależne od tego, jak zachowa się kurs NOK/PLN w okolicach oporu 0,4950.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:00 - Niemcy - Handel zagraniczny, maj.
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) - prognoza 16,2 mld, poprzedni odczyt 17,7 mld.
Eksport s.a. (m/m) - prognoza -0,7%, poprzedni odczyt 3,0%.
Import s.a. (m/m) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,1%.
08:10 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré).
08:45 - Francja - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR), maj - prognoza -4,5 mld, poprzedni odczyt -3,9 mld.
09:15 - Szwajcaria - Sprzedaż detaliczna, maj.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - poprzedni odczyt -0,9%.
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) - prognoza 1,8%, poprzedni odczyt 0,4%.
09:15 - Szwajcaria - Inflacja konsumencka, czerwiec.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,3%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,2%.
10:30 - Wlk. Brytania - Wyniki produkcji przemysłowej, maj.
Produkcja przemysłowa (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,4%.
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,4%.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognoza 3,1%, poprzedni odczyt 3,0%.
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) - prognoza 5,5%, poprzedni odczyt 4,4%.
21:00 - USA - Kredyt konsumencki (USD), maj - prognoza 20 mld, poprzedni odczyt 26,85 mld.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.